1985

Hilma och Konrad Gustafsson

När Fredrique Upmark år 1905 styckade upp sin fastighet Nödesta 1:3, som hon tio år tidigare köpt av apotekaren Fabian Kindstrands dödsbo, bildades en ny trakt i Västerhaninge, Håga. Här fanns ju dock tidigare också några mindre lantbruk och en kvarn med detta namn.
Området har fått sitt namn från ett gammalt torp, känt från början på 1700-talet, då som Haga.
Området kallas på senare år ofta Jägartorp efter en annan av de tidiga fastigheterna.

Som alltid vid sådana tillfällen köps tomterna till stor del av mer eller mindre seriösa spekulanter och en karusell av snabba ägarbyten sätter igång innan bebyggelsen startar.
Hit kommer dock så småningom ett antal nybyggare som blir kvar och blir framgångsrika företagare och blir delaktiga i det moderna Västerhaninge.

Fortsätt läsa