Två masterstudenter, Ruth Rudenlöv och Ebba Nordahl från Stockholms Universitet kommer med början nu på måndag den 10 maj påbörja en stor arkeologisk utgrävning som beräknas pågå i hela tre år.

Vi kan följa inledningen av detta arbete i direktsändning under maj månad enl. schema nedan, första sändningen kl. 13.00 den 10 maj.
Dessutom öppnar man ett Instagramkonto för projektet.

Uppgifter med länkar publiceras i slutet på denna artikel.

Så här presenterar forskarna projektet:

From 6 maj tom 28 maj utförs de arkeologiska utgrävningarna i Jordbro gravfält, ett av Nordens största järnåldersgravfält.
I veckorna undersöker studenterna från Stockholms universitetet ett antal stenåldersboplatser som ligger i anslutning till Jordbrogravfältet. Utgrävningen är del av det övergripande forskningsprojektet Human interaction in the Scandinavian Stone Age (sv. Kulturell interaktion under mellansvensk stenålder) som är ett samarbete mellan universiteten i Uppsala, Stockholm och Oulo. Projektet är ledd av professor Mattias Jakobsson (Uppsala universitet).

Syftet med projektet är att studera mänsklig interaktion, populationsutveckling och teknologisk komplexitet i östra Mellansverige under stenåldern.

Utgrävningen denna säsong kommer att omfatta ett område i jordbrogravfälts norra del där en tidigare okänd stenåldersboplats framkom under 2019 års undersökningar. Här ska studenterna tillsammans med grävledarna avgränsa lokalen åt norr och öst, samt utvidga 2019s års schakt.

Utgrävningen i Jordbro är tänkt att löpa över tre år och arkeologerna kommer under dessa tre år gräva ett större sammanhängande schakt som möjliggör en djupare arkeologisk förståelse av lokalen.

Undersökningarna kommer att utföras av studenter i grund- och avancerad nivå som del av Institutionen för arkeologi och antikens kulturs seminarieutgrävningar under ledning av bland annat Professorn Jan Apel (SU) och Docent Anders Carlsson (SU).

Här är schemat för livesändningarna:          

10 maj kl. 13.00   länk till Facebook https://fb.me/e/2g2QIJZ4f

14 maj kl. 13.00                                                      

19 maj kl. 13.00

21 maj kl. 13.00

25 maj kl. 13.00

28 maj kl. 13.00

Här är länken till Instagramkontot:
https://www.instagram.com/stockholms_arkeologer/