Hörncafeet

Det senare “Hörncafét”. Foto: Johnny Couchér.

På den här bilden ser vi en modernare upplaga av caféet, det är troligen under Erik Engströms tid och fastigheten låg parallellt med Nynäsvägen söder om Bror Ljungs Nynäsmack. Och var Konsumbutik före detta och senare en mera modern matservering.
Är väl inte så mycket “hörna” här men namnet var ju traditionellt betingat i Handen!

Det ursprungliga Hörncaféet, “Hörnfiket”, låg på Söderby 1:2, mittemot Stationsvägens uppfart på genomfartsvägen.

Den bild jag har är från tiden före då det var en diversehandel där.

Hörnfiket

Byggnaden för det ursprungliga fiket.

När det sedermera blev café här, fanns det en skylt med namnet på huset?
Byggdes det om exteriört när det blev annan verksamhet?
Finns det nån bild från cafétiden?

Hjälp till att reda ut begreppen!
Jag märker att läsarna har svårt att kommentera på bloggen, maila gärna det du vet till:  Nils.sune.nilsson@gmail.com