Hembygd i Haninge

Söderby Kvarn och Ragnar Grip

FragmentDenna korta artikel om Söderby kvarn skrevs för 33 år sedan av den då mycket aktiva hembygdsforskaren Lennart Lindberg i Gillets skrift “Fragment från Hembygden”

Förstasidan av publikation pryddes av denna blyertsteckning av en för oss okänd tecknare.

Vi hoppas kunna återkomma med historia och fakta om Söderby kvarn i en artikel om Söderby Huvudgård.

Ragnar Grip

Ragnar Grip, 1910- 2001. Han fick en väg uppkallad efter sig under sin livstid, inte riktigt sant, “Mjölnare Grips väg” är döpt efter fadern David

Ragnar Grip föddes i Västra Ryd, där pappan var kvarnägare. Familjen flyttade senare till Järna och därifrån slutligen till Handen. Där övertog fadern år 1923 kvarnen vid norra Söderby.  Är 1924, 14 år gammal, började Ragnar att hjälpa fadern i kvarnen och 1931, efter faderns död över­tog Ragnar Grip kvarnen och svarade för verksamheten ända till nedläggningen 1962, alltså i 31 år.

Kvarnen flyttades till den nuvarande platsen enligt upp­gift 1813. Dessförinnan låg den i Kvarntorp. I samband med flyttning en grävdes en ny fåra för vattnet från Dammkärr och Söderby gårds ängar  till Drevviken. Ti­digare rann vattnet över Västra Täckeråker ut i Drev­viken.

Fram till 1923 drevs kvarnen av ett vattenhjul. När stocken i kvarnhjulet brast ersattes den av en vattenturbin. Vid vattenbrist drevs kvarnen av en råoljemotor. Är 1940 över­gick man till eldrift. Fall­höjden i kvarnen var hela sju meter. Vattnet kom från Rudasjöarna och rann över Damm­kärr ut i Drevviken.

Kvarnen 50-talet

Kvarnen på 1950-talet, låg nedanför det kvarvarande magasinet, nu antikhandel

Ragnar Grip bodde i kvarn­stugan till år 1944. Efter giftermål samma år flyttade familjen till ett närbeläget hus. Kvarnstugan som upp­fördes under 1700-talet an­vändes därefter som telefon­station fram till början av 50-talet. Ragnar Grips sys­ter var under denna tid verksam som manuell kopp lingstelefonist.

Arbetet i kvarnen pågick hela året. Under juni och juli månader ägnade man sig åt översynsarbeten. I kvarnen mal­des bl a vete, råg och havre. Under högsäsong kunde man under en dag mala 500 kg vete, 2000 kg havre och bland säd samt sedan 1938, 400 kg ut­säde per t imme.

Till kvarnen kom bl a statar­na från Söderby, Sanda, Sandemar och Ärsta för att mala den säd som utgjorde de naturaförmåner som ingick som del i deras lön. Jordbruk av större och mindre omfattning, som lämnade säd för malning var bl a Norrby, Täckeråker, Länna, Lisma, Stortorp, Vidjan, Trångsund, Ågesta, Klena, Mårtensberg, Skutan och Rams­dalen.

Sedan Håga kvarn i Västerha­ninge lagts ned tillkom även Lugnet, Krigslida, Välsta, Fors m fl. Från gårdar under Sandemars gods kan nämnas Tjursta, Mörby och Ösby.

Transporterna till och från kvarnen företogs till en bör­jan med häst och vagn och på vintern släde. Senare blev det mjölkbilarna som vid mjölk­pallarna hämtade såväl mjölk som säd.

HHG_81

Kvarnstugan 1981

Är 1962 upphörde verksamheten vid kvarnen på grund av vikande underlag. Allt fler av jordbruken lades ner och allt mer av marken kom att använda för den ökande byggnationen. Stora tätorter har under senare år ersatt den blomstrande jordbruksbygden. På gammal åkermark som inte utnyttjas för bebyggelse sätter man ut plantor för framtida skogsav­verkning. På så vis utplånar man på sikt en jordbruksbygd och ersätter den med tätortsbebyggelse, motorvägar och andra asfalterade ytor.

Vill du läsa en mera omfattande beskrivning av Söderby Kvarn:

Historien om Söderby Kvarn i Handen

 

Fotnot:

Kvarnen som enligt uppgift i artikeln flyttades hit var Täckeråkers kvarn i Kvarntorp

Om du vill läsa en intressant artikel ur Nynäsposten om hur man nu i år arbetar med den gamla Mjölnarbostadens byggteknik med lera/halm vid kvarnen i Söderby, klicka nedan!

https://www.haninge.org/wp-content/uploads/2016/05/VEGA-MJÖLNARBOSTAD-CARLOS0001-2.pdf

1 kommentar

  1. Sune Nilsson

    Kommentar på FB 160502

    Åke Andersson den 2 maj 18:00
    Ragnar byggde på 50-talet minigolfbanan på andra sidan Nynäsvägen från kvarnen räknat. På golfbanan fanns också en miniatyrkvarn som kanske ännu står kvar. I kiosken där vi hämtade golfklubbor och bollar började Ragnar också sälja varm korv. Kiosken togs sedan över av Erik Engström och blev starten och grunden för på nuvarande Vegabaren och Vega Stadshotell. Ragnar berättade vid ett möte i Villaägarföreningen i Handen på 80-talet, hur tvättarna i Kvarntorp djävlades med varann och och eldade bildäck när vinden låg på till grannens torklada för att, för att sabotera den rena tvätten. Det måste vi kolla med Rune Karlsson, om detta är sant eller om det är en skröna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 haninge.org

Tema av Anders NorenUpp ↑