Åva Kvarn, Stensjödal och Lanan…

… ligger i grannkommunen Tyresö inom naturreservatet och är väl värt ett besök. Det är lättillgängligt från en parkeringsplats intill  Åvavägen.

Här finns resterna av Åva kvarn och den väl bevarade mjölnarbostaden Stensjödal.

9422027318_9967f3e15b_o

Resterna av kvarnen, foto Ulf Nilsson

Fortsätt läsa