Åva Kvarn, Stensjödal och Lanan…

… ligger i grannkommunen Tyresö inom naturreservatet och är väl värt ett besök. Det är lättillgängligt från en parkeringsplats intill  Åvavägen.

Här finns resterna av Åva kvarn och den väl bevarade mjölnarbostaden Stensjödal.

9422027318_9967f3e15b_o

Resterna av kvarnen, foto Ulf Nilsson

Haningegillets Anders Numan skriver följande:

Mjölkvarnen byggdes 1762. Några år senare tillkom det en sågkvarn med 14 sågklingor, men man kunde bara såga med 7 blad åt gången. Det är det största sågverk jag har sett inom Sotholms härad. Sågen verkar ha avvecklats i början av 1800-talet men kvarnen kördes vidare. Okänt hur länge.

Intill nedre Lanan och kvarndammen ligger mjölnarbostaden Stensjödal, väl underhållen med vackra ängar mot skogskanten. Ingår i Friluftsområdet och kan hyras, finns 30 bäddar, grillplatser och toaletter finns.
Hela området är mycket välskött.
I omgivningarna, framför allt på västra sidan av sjön, har dock naturen fått sköta sig själv under många år.

IMG_1131

Stensjödal mot väster, foto Ulf Nilsson

Framför byggnaden finns ett vårdträd av imponerande volym, så här skriver tillsynsmannen Ann Armandt i ett mail:

Trädet är en tysklönn, även kallad sykomorlönn. Den är inte ursprunglig i Sveriges flora utan infördes ca år 1770.
Trädet just vid mjölnarbostaden är även ett s.k. “‘vårdträd”. Det planterades troligtvis där en gång i tiden för att skydda gården och dess familj från elände. Enligt sägen så bor nämligen gårdens skyddsväsen under trädet.

2432257506_48a0399b11_z

Mjölnarbostaden från sjösidan. Foto Stefan Jansson

 

2447972611_6ded9b5706_o

Nedre dammen, foto Ulf Nilsson

Skärmklipp