Rune Karlsson 2015Rune Karlsson, en av författarna till Gillets tvätteribok, hittade i sina gömmor ett skolbetyg från år 1882 från Ösmo norra folkskola för sin farfars syster Sofia Johanna Karlsson-Johansson.

Han imponerades av den 13-åriga flickans kunskaper och skrev denna lilla betraktelse om hennes liv.

Hanna – en personlighet från Muskö

Johanna (Hanna) Sofia Johansson, f. Karlsson, 1869-1960, flyttade från Muskö vid11 års ålder med sin föräldrar och tre bröder till Alsnäset på fastlandet. Hanna K. hade gått i småskolan på Muskö och kom nu att gå två år i Ösmo norra folkskola.

BetygHennes betyg därifrån vittnar onekligen om en mycket duktig elev. Dessutom är betyget ett mycket intressant historiskt dokument.

Ämnen som “Rätt- och välläsning” finns inte längre i någon läroplan.

Märkligast är det idag försvunna ämnet “Kristendom”, i vilket Hanna  har fått inte mindre än tre betyg. I en överkurs (“utöfver det föreskrifvna minimum”) kunde hon också inhämta kunskap i “Kyrkohistorien” (mindre ideologiskt?), vilket hon dock inte tycks ha gjort.
Däremot har hon vitsord i de överraskande moderna ämnena “Linearteckning och Geometri”.
Innebörden av ämnet “Skrivning” är oklar. Täcker ordet uppsatsskrivning och grammatik?
Inskränker sig bedömningen till välskrivning/handstil torde Hanna och hennes klasskamrater ha haft det svårt att uppnå lärarens nivå.
Hanna har ej heller något avgångsbetyg i ämnet “Militäröfningar”.
“Skolungdomens vapenövningar” var obligatoriska för elever vid elementarläroverk och folkskollärarseminarier 1870-1917. En senare motsvarighet blev den s.k. värntjänsten, en militärutbildning ledd av militära instruktörer för gymnasiets tre högsta årskurser, sex dagar vid höstterminens början under åren 1941-1944.
(Själv deltog jag som elev i Södra Latin i Stockholm, i en sådan militär utbildning hösten 1944).
Fortsätt läsa