Rune Karlsson 2015Rune Karlsson, en av författarna till Gillets tvätteribok, hittade i sina gömmor ett skolbetyg från år 1882 från Ösmo norra folkskola för sin farfars syster Sofia Johanna Karlsson-Johansson.

Han imponerades av den 13-åriga flickans kunskaper och skrev denna lilla betraktelse om hennes liv.

Hanna – en personlighet från Muskö

Johanna (Hanna) Sofia Johansson, f. Karlsson, 1869-1960, flyttade från Muskö vid11 års ålder med sin föräldrar och tre bröder till Alsnäset på fastlandet. Hanna K. hade gått i småskolan på Muskö och kom nu att gå två år i Ösmo norra folkskola.

BetygHennes betyg därifrån vittnar onekligen om en mycket duktig elev. Dessutom är betyget ett mycket intressant historiskt dokument.

Ämnen som “Rätt- och välläsning” finns inte längre i någon läroplan.

Märkligast är det idag försvunna ämnet “Kristendom”, i vilket Hanna  har fått inte mindre än tre betyg. I en överkurs (“utöfver det föreskrifvna minimum”) kunde hon också inhämta kunskap i “Kyrkohistorien” (mindre ideologiskt?), vilket hon dock inte tycks ha gjort.
Däremot har hon vitsord i de överraskande moderna ämnena “Linearteckning och Geometri”.
Innebörden av ämnet “Skrivning” är oklar. Täcker ordet uppsatsskrivning och grammatik?
Inskränker sig bedömningen till välskrivning/handstil torde Hanna och hennes klasskamrater ha haft det svårt att uppnå lärarens nivå.
Hanna har ej heller något avgångsbetyg i ämnet “Militäröfningar”.
“Skolungdomens vapenövningar” var obligatoriska för elever vid elementarläroverk och folkskollärarseminarier 1870-1917. En senare motsvarighet blev den s.k. värntjänsten, en militärutbildning ledd av militära instruktörer för gymnasiets tre högsta årskurser, sex dagar vid höstterminens början under åren 1941-1944.
(Själv deltog jag som elev i Södra Latin i Stockholm, i en sådan militär utbildning hösten 1944).

Hanna var föräldrarna behjälpliga men tog i 20-årsålder tjänst som piga på olika ställen men senare även i restaurangbranschen både till lands och sjöss. Sommartid arbetade hon som kokerska på Mälarbåtarna Örebro 2 och prins Carl.

År 1908 klev hon iland och flyttade till Arboga, där hon sedan bodde i hela sitt liv. Kanske träffade hon sin blivande man på någon av båtarna?
Hon gifte sig nämligen med muraren och senare mältaren (arbetare som bereder malt) Karl Johan Johansson. Mellan åren 1913 och 1935 drev Hanna J. torghandel med köttvaror och sålde egentillverkad korv.

När Hanna J. fyllde 90 år skrevs i en länge artikel följande om henne i Arboga tidning:

Hanna Muskö

Hanna på sin 90-årsdag

“Fru Johansson är sin höga ålder ovanligt vital även om synen blivit något försvagad. Humöret är prima och hon tycker om att skämta och roa sig i lag med gamla vänner. För den som haft tillfälle att under en lång följd av år ha varit i nästan daglig kontakt med henne framstår hon som en ovanligt fin människa med en själslig resning långt över det vanliga.

Här lite uppgifter ur kyrkoböckerna.
Kanske inte intresserar alla men det ger en bild av hur livet var för bonde- och fiskarbefolkning i våra trakter för 150 år sedan.
Hanna lyckades ta sig ur denna tillvaro och fick ett troligen lyckligt liv i Arboga!

Hon var äldsta dotter till statdrängen Carl Johan Carlsson och hans hustru Lena Charlotta Nyman på Sånö gård under Ludvigsberg. Året efter hennes födsel flyttar man in till huvudgården. År 1872 flyttar man till Mickrums gård där sonen Carl Erik föds samma år men dör vid två års ålder. 1874 finns man på torpet Snörom men samma år till Valinge kvarn, nu med en fosterson, Carl Albert född 1872. Här föds sonen Carl Gustaf år 1876 och Johan Reinhold 1880.

Våren1880 flyttar man till fastlandet, som torpare på Alsnäset i Ösmo där dottern Hulda Charlotta Lovisa 1885 och sonen Erik Ludvig 1887. År 1889 flyttar familjen  till Västerhaninge, torpet Näset på Berga, men Hanna tar plats som piga på huvudgården senare samma år hos kapten Bredberg.

Hösten 1892 flyttar hon till Länna fs och blir piga på Gästgivargården där, året efter till Rimbo och blir mejerska på mejeriet och 1894 till Stockholm, Klara fs.som piga på Vattugatan 8 hos vagnsmörjaren Anders Eriksson senare till Hötorget 4 med familjen och blir kvar tom 1898.
Här kommer tio år som tyvärr inte går att spåra i kyrkböckerna men hon flyttar runt inom Stockholm och enligt vad som ovan sägs arbetade hon på krogar och på skärgårdsbåtar. Hon finns 1908 i Gustaf Wasa fs men flyttar då till Arboga.

Hon gifter sig där1911  med muraren Karl Johan Johansson, född 1869 i Arboga. År 1917 tar paret en fosterdotter, Maria Charlotta Lovisa född 1909 på Muskö.
Denna flicka är oäkta dotter till Elsa Maria Nordström, som 1910 gifter sig med Hannas bror Ludvig Karlsson, fiskare på Sköldsvik, Muskö. Hon får efternamnet Karlsson.

Hon kommer från Muskö 1917 men flyttar redan 1919 till Ludvig och modern på Edvardsholm på Yxlö . Detta är Elsa Maria Nordströms föräldrars ställe

Hanna och Karl Johan flyttar omkring i Arboga, maken byter yrke, blir mältare, brygger väl det välkända Arbogaölet (?). År 1928 flyttar man in i Hjulmakaren 15  i en fastighet intill Arbogaån som ägs av  mältaren och hans bror som är gårdfarihandlare.

Kyrkoböckerna för Arboga är bara tillgängliga till 1938, de bor kvar på Hjulmakaren till åtminstone 1945 då Karl Johan dör där den 3 november.
Hanna själv dör på ålderdomshemmet i Arboga den 11 febr 1960.

(research Sune Nilsson)