Tillsammans med två av Gillets tunga namn,  Rune Karlsson och Anders Numan (samt fotografen Ulf Nilsson) blev det en färd upp till Högsta och Hammarby. Delvis är detta Runes barndomstrakter. I ett för sommaren 2015 ovanligt vackert väder fick vi en härlig upplevelse.

 

Rune, Ulf o Anders

Rune Karlsson, Ulf Nilsson och Anders Numan.

 

Vi besökte först den Högstagård som numera är ett eldorado för älskare av vattenväxter och naturkonst. Den ligger några hundra meter norr om Åvavägen. Detta har jag i min dator:

Högsta 1:2, litt Aa, 1/2 mtl, ”Sandemarsgården” (del av Uppegården)
Tillhörde fideikommisset Sandemar och släkten Braunerhjelm från 1869. Arrendator från detta år var Erik Eriksson  därefter kommer 1903 Ferdinand Mellqvist . Han flyttar 1917 till Högsta Båtsmanstorp och då kommer Karl August Sandberg med hustrun Emma född Eriksson med bl.a. sönerna Lennart och Ernst.

Byggnaderna är så omgärdade av vegetation att det är omöjligt att fotografera. Så här såg bostadshuset ut på 30-talet.

 

Sandberg

Sandemarsgårdens bostadshus på 1930-talet.

Fortsätt läsa