Tillsammans med två av Gillets tunga namn,  Rune Karlsson och Anders Numan (samt fotografen Ulf Nilsson) blev det en färd upp till Högsta och Hammarby. Delvis är detta Runes barndomstrakter. I ett för sommaren 2015 ovanligt vackert väder fick vi en härlig upplevelse.

 

Rune, Ulf o Anders

Rune Karlsson, Ulf Nilsson och Anders Numan.

 

Vi besökte först den Högstagård som numera är ett eldorado för älskare av vattenväxter och naturkonst. Den ligger några hundra meter norr om Åvavägen. Detta har jag i min dator:

Högsta 1:2, litt Aa, 1/2 mtl, ”Sandemarsgården” (del av Uppegården)
Tillhörde fideikommisset Sandemar och släkten Braunerhjelm från 1869. Arrendator från detta år var Erik Eriksson  därefter kommer 1903 Ferdinand Mellqvist . Han flyttar 1917 till Högsta Båtsmanstorp och då kommer Karl August Sandberg med hustrun Emma född Eriksson med bl.a. sönerna Lennart och Ernst.

Byggnaderna är så omgärdade av vegetation att det är omöjligt att fotografera. Så här såg bostadshuset ut på 30-talet.

 

Sandberg

Sandemarsgårdens bostadshus på 1930-talet.

 

Därefter blev det den gård som man väl mest förknippar med Högsta, den s.k. Erikssongården, på södra sidan om Åvavägen.

Högsta 1:3, litt Ab, ½ mtl, “Erikssongården” (del av Uppegården)
Ägdes sedan 1869 av Magnus Persson , brukades av sonen Erik Magnusson med makan Anna Sofia, som genom arv tar över 1897. Han säljer gården 1918 till AB Elektraverken som efter avverkning av skogen säljer 1923 till August Eriksson  och hustrun Anna Wilhelmina, går senare i arv till sonen Bertil f 1910 som var sista brukare. Erik Magnusson flyttade 1923 till Ribby i Västerhaninge, Magnusborg.

 

Veranda

Entrén till mangårdsbyggnaden på Erikssongården.

 

Gården som numera ägs av Rolf Norlin på Hammarby är i ett dåligt skick, endast en del av den ursprungliga ekonomibyggnaden används idag som stall. Den ursprungliga vackra mangårdsbyggnaden är troligen inne i sitt sista stadie men då vi tror oss se att den har en timrad stomme kanske den skulle kunna räddas. Utanför står två månghundraåriga vackra ekar samt ett antal knotiga fruktträd.

Bertil

Mangårdsbyggnaden på Erikssongården.

 

Nere på åkern mot ån finns en runsten, Högsta  Sö 265, ristningen är tydlig och väl bibehållen så när som på tredje runan. Stenen står uppställd där den påträffades i mitten av 1800-talet på åkern strax söder om byn. Inskrift: (Gåse) reste stenen efter Assur, sin son, och efter Ulv.

 

Runsten

Runsten

 

Vi hoppade över de två Högstagårdarna norr om vägen och åkte vidare upp till nästa by efter vägen, Hammarby. Man kommer först till nedre Hammarby, två gårdar, i modernare tid kallade Petterssongården och Wretmangården. Från Petterssongården, den första på höger sida, brukar ägaren Rolf Norlin och hans familj utöver hemmamarkerna stora delar av Haninge kommuns jordbruksmarker och har dessutom ett ridstall med ryska hästar.

 

NedreHby

Nedre Hammarby, till vänster.bostadshuset till Wretmangården och till höger Petterssongårdens två bostadshus.

 

Rolf Norlin

Nutida ägaren av “Petterssongården”, Rolf Norlin.

 

Detta finner jag i mina anteckningar om gården.

Nedre Hammarby, Västra, 1:3, litt B, 3/8 mtl, ”Petterssongården”
Gården på Nedre Hammarby,  ägs vid sekelskiftet av änkan Anna Maria Svensdotter-Nilsson och hennes måg, brukaren Erik Gustaf Pettersson, kallad ”Gustaf-Bonn”. Han är gift med Anna född, hon har två döttrar med sig när de gifter sig 1884, Anna Lovisa född och Hilda Maria. I bouppteckningen efter Gustaf-Bonn 1930 skrivs dessa döttrar som barn på samma grunder som de tre nedan nämnda sönerna. Här framgår också att Hammarby 1:3 är hustrun Annas enskilda egendom.

Dottern Anna Lovisa har i sin tur en son, Ernst Gustaf, med hemmansägaren Anders Eriksson i Alby, de gifter sig senare samma år och flyttar samman på Alby.Hilda Maria gifter sig med Harald Nilsson, son på Sipängen, år 1910 och flyttar till Katarina fs samma år. Gemensamt har Gustaf och Kristina tvillingsönerna Erik och Anders födda 1884 samt sonen Sven född 1895. Sonen Anders gifter sig 1909 med Elna Sofia Jansson, f 1889, dotter från Tyresta, flyttar som brukare dit samma år men övertar 1914 Tjursta Torp som arrendator. Anders och Elna arrenderar sedan gården 1:4, Övre Hammarby, av nämndemannen Karl Johan Pettersson från 1928. Elna är syster till Hilda Jansson, nämndemannens livledsagarinna.Tvillingbrodern Erik gifter sig 1914 med dottern på Småhamra  Östra, Erika Larsson f 1887 som då flyttar till Hammarby. Yngste sonen Sven gifter sig 1921 med Klara Rosengren från Tyresö.
Man har styckat av och låtit bygga en större bostad och tvätteri på Hammarby 1:8, kallat Gustafsberg (ligger efter Åvavägen på vänster sida före gårdarna) dit Anna och Gustaf flyttar i slutet på 20-talet, han avlider år 1930. Änkan arrenderar ut gården till sönerna Erik och Sven och driver själv stadstvätt på Gustafsberg. Anders löser ut sina syskon från föräldragården 1:3 efter modern Annas död 1937 och övertar den 1941. Brodern Erik flyttar då till Gustafsberg med sin familj och yngste brodern Sven övertar arrendet på Övre Hammarby. Erik och hustrun Erika fortsätter där med tvätteriet. Gården övertas på senare år av Gösta Sandberg, gift med Sigrid, dotter till Anders Pettersson som senare säljer till kommunen och ägs alltså nu av familjen Norlin.

 

Gustafsberg

Gustafsberg, Hammarby 1:8.

 

Intill Pettersongården ligger Nedre Hammarby, Östra, 1:2, litt A, 1/4 mtl, ”Wretmangården” som ägs av Karl Johan Petterssons äldre bror Per Erik Pettersson från 1898, han avlider 1903 och året efter köps den av sterbhuset av Frans Wretman med makan Arvida, som kommer från Ösmo. Övertas av sonen Otto år 1954 som gifter sig med Mimmi Pettersson, dotter till Per Erik Pettersson. Gården ägs fortfarande av släkten Wretman och är på senare år bebyggd med ett antal moderna villor. Det är här Rune Karlsson tillbringade en del av sin barndom, Mimmi Wretman var hans moster.

 

Wretman

Wretmangården från å-sidan.

 

Nästa stopp blev övre Hammarby, nämndemansgården.

 

Gåra

Gåramålning av Olle Olsson, tillhör Gun-Britt Mattson.

 

I mitt arkiv finner jag detta.

Övre Hammarby, 1:4, litt C, 1/8 mtl samt 1:5, litt D, ¼ mtl, ”Nämndemansgården”
Är på, totalt 3/8 mtl, ägs av Karl Johan Pettersson och tidigare dennes föräldrar Per och Kristina Katarina Eriksson. Han har köpt ut sina syskon efter arvsskiftet.

År 1918 säljer han sina gårdar till disponenten Eskil af Ekenstam, som avverkar stora skogsarealer och sedan säljer tillbaka till honom 1924. Ekenstam är disponent på Elektraverken, det bolag som runt 1920 äger två av Högstagårdarna. Bolaget driver en ångsåg på Tyresta.

Från 1920 är Anders Pettersson, son på Nedre Hammarby, arrendator på gården, när han övertar föräldragården ersätts han av brodern Sven år 1941. När Sven Petterson avslutar arrendet i mitten på 50-talet säljer Karl Johan Pettersson gården till Gösta Sandberg på Hammarby 1:3, måg till ägaren där, Anders Pettersson.
I sitt testamente från 1961 överlåter nämndemannen Petterson huvuddelen av sin kvarlåtenskap på sin livsledsagarinna Hilda Jansson med tillägget att efter hennes död detta skall övergå till Gösta och Sigrid Sandbergs tre barn.
De gamla bostadshusen är delvis hårt renoverade och ekonomibyggnaderna rivna.

 

På hemvägen besöker vi den nordligaste Högstagården, Skutan, numera ett hästcentrum. Detta finns i min dator:

Högsta 2:3, litt Bb, 1/3 mtl, ”Skutan” (del av Nedergården)
Ägdes sedan 1891 av Magnus Persson f 1820, brukas av sonen Erik Magnusson, arrenderas av Ferdinand Mellqvist till 1903, sedan mellan 1904-10 av Erik Teodor Nilsson född 1865, mellan 1911-20 av Karl Gustaf Pettersson. Märkligt ägande av AB Elektroverken, säljs 1920 till Knut Oskar Hultström, f 1888 och hustrun Fanny, född Pettersson, syster till Mimmi Wretman. Går senare i arv till sonen Erik Gösta f 1916. På gården låg också lägenheten Marielund, nu borta.

Det var i Marielund Rune Karlssons mormor, Anna Sofia Pettersson, levde och hans mor Elin Linnea växte upp. Elin Linnea var halvsyster med Mimmi, gift Wretman, och Fanny, gift Hultström.

 

Skutan2

Skutan

 

Marielund

Rune Karlsson pekar ut var Marielund låg.