Vägnamn

Stadsbyggnadskontoret i Haninge Kommun gav 2014 ut en skrift som förklarar namnsättningar på gator, vägar och torg inom kommunen.
Man arbetar för att varje vägnamn skall var unikt i först hand inom egna kommunen men på sikt också regionalt. Detta för att underlätta för räddningstjänsten, polisen och andra myndigheter.

Här finns en länk till skriften Vägnamn i Haninge Vill du köpa ett tryck exemplar går det bra i receptionen på kommunhuset, c:apris 100:-.