1987 2

Bildades i slutet 1940-talet och har fortfarande verksamhet.
Åke och Birgitta Thunholm nedtecknade 2013 en minnesberättelse om de dryga sextio åren.
De berättar om turnèer ute i världen, bl.a. till USA, men också naturligtvis om lokala aktiviteter.
Den innehåller ett stort antal bilder.

Läs den här: Folkdanslaget Haningarna