Kaffekalas med familjen Hellström

7501995390_4bb582c6fa_o

Makarna Hellström sitter med barnbarnen Eva och Gustaf i var sitt knä. Mellan dem sonen Verner, dottern Elma med kaffepannan och mågen Gustav Weman och längst till höger barnbarnet Einar.

Denna bild är från 1914. Familjen samlad utanför den gamla stugan där man bott sedan år 1900. F.d. rättaren på Åby Prästgård, Karl Gustaf var född 1853 och hustrun Eva Sofia år 1858. De hade barnen Elma, Edvin, tvillingarna Helmer och Verner samt Ernst.

Grönåker ägdes vid sekelskiftet av ribbybonden August Pettersson och är den enda del av Ribby som han behöll livet ut. Sedan han 1915 sålt hela sitt markinnehav i Ribby köpte han efter några år tillbaka den nu avsöndrade 8 600 kvadratmeter stora fastigheten. Men inte för egna behov, han hyrde ut till samma hyresgäster. När August Pettersson 1924 avled på Hammarbo 78 år gammal hade han testamenterat Grönåker till tre förmånstagare: Västra delen (Ribby 2:90) gick till hans trogna hushållerska Hulda Forsberg. När hon avled 1934 ärvde Sven Nordström, som 1948 sålde till folkhögskolan. Den mittre, bebyggda delen (Ribby 2:31) gick till Västerhaninge församling, som sålde till folkhögskolan 1956. Den östra obebyggda delen (Ribby 2:91) ärvde Herman Olsson, som sålde den till Anton Sörlin 1934.

 

Elma gifte sig 1904 med stationskarlen Sven Manfrid Palmqvist. Edvin flyttade 1906 till Stockholm, bodde då och då hos föräldrarna men flyttade hemifrån för gott 1920. Verner flyttade 1911 till Karl Lundqvist på Ryborg som handelsbetjänt, senare till Stockholm, men kommer åter 1946 då han bygger en villa på Nynäsvägens östra sida på en tomt avstyckad från Ribbylund. Yngste sonen Ernst gifte sig 1923 med Rut Åström och de fick 1924 sonen Rune och 1931 dottern Anne-Marie. Familjen flyttade 1936 till villan med personalbostäder på folkhögskolan, där Ernst arbetade som vaktmästare fram till sin pensionering. Efter Ernsts anställning flyttade han och Rut tillbaka till Grönåker, då till en större byggnad på tomten.

Karl Gustaf Hellström avled 1931, hustrun Eva Sofia 1937.

Grönåker

Den senare byggnaden på Ribby 1:31 och till höger den vackra villan som Anton Sörlin byggde 1935 på den östra delen av Grönåker

Från 1936 bodde timmermannen Helge Jansson här med sin familj – hustrun Brita, dottern Marianne samt sönerna Yngve och Hans. De kom från Korpkulla i Fors. Makarna köpte i slutet av 1930-talet tomten Ribby 1:118 på Ängsvägen (numera Hörnvägen) och byggde sin villa Solebo.
1939 flyttade Sven ”Buck” Andersson från Håga in med hustrun Edith, dottern Yvonne samt sonen Sven-Erik. Senare föddes Kjell-Ove där. Makarna byggde eget på Annebergsvägen (Ribby 1:156) och flyttade dit 1948. På 1940-talet bodde också bl.a. Hjalmar Nordström med hustrun Edit och sonen Arne här.

Bilderna tillhör Renèe Ahlgren och Carmilla Floyd.