Anders

Anders Bjurholm J:r, 1826-1913

Anders Bjurholm S:r, född på Muskö 1785, deltog i  Finska kriget 1808-09 under namnet Anders Toll på en av skärgårdsflottans kanonjollar i åtskilliga strider på Ålands hav denna stränga vinter.

P.g.a. ”otillräcklig beklädnad och utrustning” fick han obotliga skador och blev oförmögen till ett rörligt liv. Från år 1811 besätter han tjänsten som klockare i Österhaninge församling fram till sin död 1851. Klockaren Anders blev socknens och traktens betrodde man med bouppteckningar, arvsskiften och auktioner, han blev med tiden en mycket aktad och förmögen man.

Han hade två söner Pehr född 1814 och Anders J:r 1826.
Båda skulle gå till historien som pionjärer inom svensk bryggerinäring. Anders blev den mest framstående av dem och lanserade den överjästa Portern som senare övertogs av Carnegie och fortfarande är en storsäljare.
Han fick t.o.m. en gata och en plan uppkallad efter sig på Södermalm, Bjurholmsgatan och Bjurholmsplan.

komb

Brodern Pehr blev mycket förmögen på sin verksamhet . På sin ägandes krog Björngårdskällaren och senare på Källaren Pelikan vid Brunnsbacken höll den jovialiske bryggaren hov om kvällarna, han var uppskattad som en stor sällskapsmänniska och fick epitetet ”Kungen på Björngården”.  Han ägnade sig också åt välgörenhet i det då fattiga Stockholm och blev så småningom även stadsfullmäktig och aktad medlem i Par Bricole.

År 1877 får han Wasaorden men efter en elak och ironisk artikel i Söndags-Nisse bar han aldrig synligt denna utmärkelse.

Pehr

Pehr Bjurholm 1814-1891

Vill du läsa mer om bryggarbröderna från Österhaninge?

Bjurholmarna från Österhaninge