1

Gullringen, torp under Solberga

Gullr stugan

Stugan på Gullringen

Gullringen, ibland Guldringen, finns med i jordeböckerna från 1732 och i husförhörslängder och församlingsböckerna  från 1746 in på 1950-talet.
Här lite historia i “modern” tid.

Gullr ekkarta

Här låg Gullringen, karta från 1951. Är idag uppodlad åkermark, man kan möjligtvis finna lite spår i kanten på Gullringskärret.

År 1903 kommer Johan Alfred Åkerberg hit som torpare med sin hustru och sina fyra söner från Kalvsviks Båtsmanstorp. År 1914 flyttar han till Ribby som arrendator på Skattegården 1:5 åt Johan Fredrik Lindbom. Denne säljer sin gård 1919 och Åkerbergs flyttar till Kvarntäppan i Västerhaninge. Denna fastighet finns fortfarande kvar Åkerbergssläkten.

År 1914 kommer som torpare/arrendator Oskar Leandersson med sin familj från sin plats som rättare på Solberga. Han blir kvar till 1931 då han bygger egen villa och ett tvätteri på Ribby 1:55, Solvik, i Västerhaninge.

Därefter kommer som torpare Gustaf Olsson med familj från Årsta efter en kort tid dom hyresgäster på Hesslingby. Gustaf Olsson vräktes från Årsta av godsägaren Methz på grund av att sönerna engagerade sig i SSU, socialdemokraternas ungdomsförbund!

Läs om detta märkliga agerande och om de sista 20 åren på torpet i en berättelse av Henry Hall som bygger på samtal med Birgitta Olsson-Kings, född 1929.

Gullringen, de sista 20-åren