slhem

Solhem, Ribby 2:19, omkring 1915, Erik Jansson med sin första hustru Emma på trappan. Under första världskriget hade man kaffeservering här för att dryga ut inkomsterna. Villan finns kvar 2015, väl dold av vegetation. Bilden tillhör Sonja Borggren.

Efter Nynäsvägen inne i samhället, i hörnet vid nuvarande Nordanvägen, byggde statdrängen Erik Jansson, född 1871, ett tvåvånings bostadshus som han döpte till Solhem. Hans sju är äldre hustru hette Emma och de hade fosterdottern Margit Larsson. De kommer från statarbostaden på andra sidan vägen, den som senare kallas Magnusborg och flyttar in 1914.
Margit gifter sig senare med Ivar Johansson, ägare till småbruket Ribbydal.

Erik köpte marken av sin arbetsgivare August Pettersson på Ribby  för 1000 kronor.

 

3808227717_b8b34c9a8d_o

Erik och hans andra hustru Hedda Jansson. Bild från 1939, tillhör Sonja Borggren. I bakgrunden Lilla Solhem.

Hustrun Emma avlider 1918 och Hedda Jansson, dotter från Vitsalund, kommer som hushållerska. Erik Jansson köpte året efter ytterligare mark kring Solhem men också utmarker vid Blåkulla. Han byggde nya ekonomibyggnader och blev lantbrukare på heltid, verksamheten utvidgades med tvätteriverksamhet. Erik och Hedda gifter sig 1922.

År 1929 bygger Heddas son Anton ett mindre hus på granntomten som döptes till Lilla Solhem, när detta var klart flyttade Erik och Hedda dit och Anton övertar Solhem tillsammans med sin hustru Anna, född Lundqvist och flyttar in med döttrarna Greta och Lisa.

slhem2

Solhem från gårdssidan, bild tillhör Sonja Borggren.

Läs mera om detta i två personliga berättelser av Antons dotterdotter Sonja Borggren.

Solhem

Lilla Solhem