1

Villavägen, tidigt 30-tal

Villavägen 1

Fr. vänster Gårdsstugan på apotekstomten, Villa Vega, magasinet och Konsumbutiken, Ribby 1:37, “Vält-Johan” och Erikslund. Ribby 1:37 finns kvar, ombyggt efter en brand.

Den här bilden har legat ute på Flickr ett tag och kanske även på FB.

Fotot är taget efter 1932,  fastigheten Ribby 1:37 byggdes 1932 och Konsumbutiken två år tidigare.

Från en läsare, Richard Roosvall, har jag fått denna kommentar som är värd att läsa

Fin bild från förra seklet. Dagens Villavägen går i 45 grader. Eftersom ekipaget har sin skugga rakt ut till höger, så står solen till vänster, dvs i sydost. Gubben med rislasset rör sig då mot sydväst en solig förmiddag vid pass kl 9.

 

Det är svårt att uppskatta hur långt in på Villavägen ekipaget befinner sig men till vänster i bilden ligger nu vårdcentralen AKKA och radhusen och på höger sida finns ett antal friliggande villor, byggda från början på 40-talet.

kartavilla

Ekipaget finns ungefärligen vid krysset.

Konsumbutiken hade fram till 1930 funnits efter Nynäsvägen, södra hörnet mot Blåkullavägen. Det var byns första handelsbod som under namnet Ryborg kom till i slutet på 1800-talet. Den drevs i privat regi till 1927 då Tungelsta Konsumtionsförening tog över.

Vält-Johan, mannen som byggde på 1:37, hade fått sitt smeknamn då han körde Vägförvaltningens vält. Han borgerliga namn var Georg Johansson och han hade kommit till samhället på 1920-talet och bott som hyresgäst på Backen i Ribby och på Örnsberg innan han byggde sitt egnahem.

Man kan spekulera i vem mannen på vagnen är, skulle kunna vara Herman Olsson på Ribbylund, men det känns inte så. Kanske en dräng från nån av Ribbygårdarna som ska leverera billig ved till nån av de tidigt bebyggda fastigheterna längre ner på Villavägen, kanske till “Oskar-Pelle” som byggt sitt Samuelsvret i slutet på 20-talet.