image_pdfimage_print

Här låg dom!

Scoutkarta
Gillets Olle Flodby skrev för 10 år sedan detta lilla inlägg i vår tidning:

SCOUTSTUGOR I HANDEN

Stugorna byggdes omkring 1937 för Oscars scoutkår i Stockholm. De låg på platån på östra sidan om lilla (södra) Rudansjön För att finansiera stugbyggandet fick scouterna dela ut små reklampaket med Kellogg’s cornflakes bland hushållen i Stockholm. Marken arrenderades av godsägare Braunerhjelm på Sandemar till ett pris av 50 kr per år.
Intill den plats där scoutstugorna låg kan man skönja resterna av en mindre jordkällare, som säkerligen kom väl till pass vid förvaring av livsmedel till matfriska pojkar. “Själv minns jag många lägerbål på klippan vid södra sidan av sjön” berättar Nils-Erik Thorsell, som var kårchef 1948 till 1955.

På senare år blev jag bekant med chefen för armèn, generalen Nils Sköld (äldste son till Per Edvin Sköld). Han berättade att han som ung pojke var scout och hade besökt scoutstugorna i Handen.

Scoutstugorna revs på 1960-talet

Vi efterlyser mera fakta om detta, kanske finns det bilder i nån låda.