Kyrkan, mitt i byn, som det ska vara!

2693302325_de6cd8a033_o (1)

På denna bild av en tavla från 1790-talet ser vi kyrkan från öster med Hesslingby i bakgrunden.

4166508909_f630db735f_o

Österhaninge kyrka, kyrkskolan t.v. och det gamla ålderdomshemmet, nyss byggts om och invigts som församlingshem. Bilden från 50-talet, tagen från söder.

Vår kommun har ett stort antal vackra miljöer. Kanske är området runt Österhaninge kyrka den vackraste?
Området är inte enkelt att precisera geografiskt. Kanske börjar det i väster med det nästan försvunna Åbrunna, Prästgården på Solberga, säteriet Hesslingby samt den gamla kungsgården Husby i söder och uråldriga Kalvsvik i norr och Sanda i öster.
För några hundra år sedan skulle kanske också Lundby räknas in, få känner till den byn som fanns på kullarna norr om Hesslingby.
Vissa hävdar kanske att kyrkbygden omfattas av de gårdar som kunde höra kyrkklockorna, i så fall skulle vi behöva lägga till några….

Österhaninge kyrkbygd blev helt opåverkad när den moderna tiden drog in över Södertörn i form av järnvägen i början på 1900-talet. Handen blev då socknens centralort och det moderna samhället etablerades efter järnvägen och landsvägen mellan Stockholm och Nynäshamn.
Omkring år 1950 fanns det två handelsbodar, postkontor, telefonstation, ålderdomshem, bysmedja och en folkskola med sina tre lärare. Flera villor hade byggts ganska nära kyrkan. Man kan säga att det blev en liten by till sist.
Nu finns inga centrala funktioner kvar, som post, handelsbodar och skola, men bebyggelsen finns där än. Och naturligtvis den gamla kyrka från slutet på 1200-talet.

Några korta kommentarer om delar av bygden, se referenser och länkar i slutet på inlägget.

Prästgården, från prästen Frederus till Björn Skifs.

Den första präst som nämns är kyrkoherde Frederus på 1300-talet, via många prästmän kommer den legendariske Åke V. Ström 1945 och den siste kyrkoherden här är Östen Rasmusson som flyttar ut 1978. Övergår i privat ägo och sedan 1983 ägs den av artisten Björn Skifs.

2693302569_29ae0072e6_o

Prästgården före 1877. Mangårdsbyggnaden hade fyra rum och kök på nedre botten, samt två rum på vinden. Flygeln till vänster användes som magasin.  Flygeln till höger var arrendatorsbostad och  längst till höger är prästens stall och loge.

skis

Den f.d. prästgården 2009.

Husby, från Karl Knutsson Bonde till familjen Sundelius

Karl Knutsson Bonde var ägare till Husby på 1400-talet och via några Tottar och Falkenbergare hamnar gården 1827 under Sandemar och släkten Braunerhielm. Övertogs på senare tid av Carl Sundelius och ägs nu av sonen Gunnar som anlade en 18-håls golfbana som invigdes 1993.

Husby mangård äldre

Mangårdsbyggnaden på Husby år 1894. Byggnaden finns kvar i åtgärdat skick

026_10ankvarn_low copy

Den gamla vattenkvarnen på Husby, med forsnacken och laxtrappan, används i golfverksamheten. Foto: Aina Sundelius.

Hesslingby, säteri under 150 år.

Hesslingby nämns första gången i skrift 1539, lär betyda “byn i hasseldungen”. Ägdes på 1600-talet av Karl Karlsson Gyllenhielm, via bl.a. släkterna Wefverstedt, Celsius och Bergius till familjen Bremer på Årsta år 1805.
Under senare delen av 1800-talet och fram till 1927 är det stor omsättning på ägare. Då kommer familjen Israelsson hit och blir de sista ägarbrukarna.

2693302325_de6cd8a033_o (1)

På denna bild av en tavla från 1790-talet syns Hesslingby tv.

3485937033_f6750a883b_b

Hesslingby på 2000-talet, markerna ägs av kommunen, byggnaderna privatägda.

Fam Isra

Familjen Israelsson i salen på Hesslingby i slutet på 1930-talet. Matilda och Axel, däremellan i övre raden Solveig, Karl-Axel och Anna och nedanför bröderna Gustaf, Bengt och Erik. På väggen bakom, Axels föräldrar.

 

Läs mera om kyrkbygden i en kortartikel av Harry Runqvist:  Kyrkan och kyrkbygden

En mera fullständig beskrivning finns i Gillets bok, Gårdarna i Österhaninge 1, Karin Aspberg/Sune Nilsson.

Karins bok 35