gustafslun huset

Bostadshuset på Gustafslund, försett med brutet tak, s.k. mansardtak, vilket var ovanligt på mindre byggnader.

I skogspartiet mellan Tungelstavägen- Aspvägen/järnvägen fanns under många år ett litet lantbruk, Gustafslund, Nödesta 1:83. Fastigheten är till skillnad från de flesta Hågafastigheterna avstyckad från Nödesta 1:4 och köptes 1919 av Gustaf Rydin som redan efter två år sålde vidare till Carl August Ohlsson. Gården var på 2 ha, 1/18 mtl.

Han och hustrun Anna har två barn, båda förblev ogifta, dottern Linnea och sonen André. Han har antagit namnet Andrelius. Det är syskonen som sköter lantbruket och fortsätter efter föräldrarnas död en bit in på 1950-talet.

andre

André Ohlsson-Andrélius 1895-1976.

Gustafslund säljs till Västerhaninge kommun och all bebyggelse är sedan länge borta. På senare år har delar av markerna blivit djurkyrkogård.

Gustafslund karta

Här låg Gustafslund, vissa rester av grunder finns kvar idag.

Erland Österberg har skrivit en kort artikel om Gustafslund, han bodde på 1930-talet med sina föräldrar på Granelund och familjerna blev goda vänner. Han berättar bl.a. att familjen Ohlsson/André sommartid hyrde ut bostadshuset till “stockholmare” och trängde ihop sig själva i en lillstuga på gården.

Läs Erlands artikel om Gustafslund här.

erland

Erland Österberg 1922-2011. Engagerad Västerhaningeskildrare.