Bengt-Ulla Vigsel (1)

Portal och grönska skymmer nästan hela den vackra byggnaden.

Bilden visar en blomsterpyntad infart till arrendatorsbostaden på Österhaninge Prästgård, Solberga!

Det är midsommartid 1953 och Karin Wering gifter bort dottern Ulla med kavalleristen Bengt Wallmon.

Karin är då änka efter agronomen Verner Wering som gått bort tre år tidigare, de har sedan 1921 brukat prästgårdsmarkerna.

Verner Karin artikel_redigerad-1

Werner och Karin Wering

Karin, född 1890, var dotter till kyrkoherden i Österhaninge Samuel Berner och Werner, född 1889 i Ringarum, hade som ung agronom kommit till Hesslingby 1916 under dåvarande ägaren Johan Erik Neumûller  men flyttade året efter till Årsta som förvaltare åt Gustaf Cedergren.

Bengt och Ulla

Ulla Wering-Wallmon och svågern Sven Wallmon

Bengt och Ulla Wallmon bodde i Stockholm men nyttjade en äldre stuga på det gamla säteriet Åbrunna som fritidsbostad, Åbrunna ägdes av Werner Wering sedan 1938. Man bygger senare en modern villa på Åbrunnakullen och bosätter sig där med barnen Anders, Erik och Kerstin.

åbrunnatorpet Åbrunna bra