vretman

Frans och Arvida Wretman

Nedre Hammarby Östra, Hammarby 1:2 på 1/4 mantal, oftast i modern tid kallad Wretmangården, kom i släktens ägo 1904 då Frans Wretman köper den av dödsboet efter Per Erik Petterson.

Per Erik, äldre bror till nämndemannen “Calle P” på övre Hammarby, hade ägt den sedan 1898.

Frans och Arvida, född Nilsson, kom från Ösmo med sonen Otto från arrendegården Gryt som ägdes av Ösmo församling.
Otto gifter sig 1921 med dottern till gamle ägaren Per Erik, Maria kallad Mimmi, och de får sonen Birger.

Gamle Frans avlider 1937 och Arvida lever till 1953.

Arvida kopiera2

Arvida vid bandvävstolen

Otto och Mimmi tar över brukandet i slutet på 30-talet och blir ägare 1953,

Otto-Mimmi 1961

Otto och Maria “Mimmi” Wretman 1961, fotot tillhör Anita Wretman, sondotter.

Otto avlider 1969 och hustrun Mimmi sju år senare.

 

HHG_3562

Maria “Mimmi” Wretman. Foto Rune Karlsson.

Birger gifter sig 1942 med dottern Alice på Småhamra Västra, Leander Andersson, bor med familjen i Korp-Norrby till man bygger en modern villa på 1950-talet.

Jordbruket arrenderades då av  Nedre Hammarby Västra.

Nedre Hammarby Östra är fortfarande i släkten Wretmans ägo,