1

Handens ursprungliga fastigheter

När man i olika sammanhang läser om samhället Handens tidiga utveckling är det tre fastigheter som ständigt återkommer:

Nyvreten

Lägenheten Handen

Handen 1

Nyvreten

Nyvreten

732

Lägenheten Handen

 

 

 

 

 

 

Hörnfiket

“Hörnfiket” låg på Handen 1, (Söderby 1:2) men det fanns väl en byggnad där innan?

Kan någon läsare ha en bild på en äldre byggnad på Handen 1? Den uppkommer som registrerad fastighet 1921 genom avsöndring från Söderby 1, första ägare är Olga Säfström.

Malmborg

Köpebrevet på Handen 1 1920.

Här försöker jag placera in dessa objekt på modernare kartor och tar gärna emot synpunkter på detta.

Kilen

Här en karta från 1932. Jag har fört på röd text, Nyvreten fanns här utmärkt på originalet, dock inte de övriga två.

1949

Kommunal tomtkarta från 1949. Efter uppgifter från läsarna låg Nyvreten där nuvarande Statoilmacken finns, detta stämmer inte med kartan från 1932. är där markerat längre norrut, kan det ha “flyttats”? Lennart Hagelin talar om “Vreten i ängen” och Nya Vreten men det handlar om äldre tider.

På denna senare karta konstaterar jag att Handen 1 här är sedan 1921 avstyckad som Söderby 1:2 och att huset B bör vara det vi kallar “Hörnfiket” på senare tid, huset A är i så fall Grundströms affär.
Från Söderby 1:2 avstyckades senare 1:529 och 1:530

 

Vad säger ni om detta?