Arvid Nilssons familj

Detta är ett foto från omkring år 1900.

Det är arrendatorsfamiljen på Fors Östergård,  fadern Arvid Nilsson nr 3 och modern  Fredrika Charlotta nr 8.
Östergården tillhör den på här tiden Häringe och familjen Trolle-Löwen.
Samtliga barnen blir kvar i trakterna under sitt liv, efter namnlistan finns några korta kommentarer och bilder.

Personerna är:

1 (okänd)

2 Leander Nilsson                                     6 Anna N, gift Palmqvist

3 Arvid Nilsson                                           7 Britta N, gift Lindström

4 Edvin Nilsson                                          8 Fredrika Charlotta Nilsson

5 Lotten N, gift Andersson                      9 Ernst Nilsson

 1.  Finns en uppgift att personen är Anders Larsson född 1840 och är far till nr 8 Fredrika Charlotta. Möjligtvis talar bilden/åldersskillnaden mot detta.
  *
 2. Leander, (1888-1954) gifter sig 1912 med Anna Sofia Palmqvist, dotter på Jakobsdal i Västerhaninge, tvättare i Jordbro och från 1919 på Jakobsdal, har sonen Karl-Erik född 1914.
  *
 3. Arvid, (1862-1943), född på Hammersta i Ösmo, gifter sig med nr 8 år1886, kommer som arrendator till Östergården 1892 från Lidatorp i Ösmo. Han blir änkling 1919 och gifter om sig två år senare med  Kristina Lovisa Andersson och flyttar till Backen på Ribby. Genom arv/köp går Backen till dottern Anna Andersson år 1944.
  *
 4. Edvin, (1890-1965), gifter sig 1918 med Ester Hallberg, dotter på Fors 1, arrenderar inledningsvis denna gård av svärmodern men övertar den 1928 genom arv/köp. Får två söner, Sven 1919 och Olle 1924 som senare övertar gården samt köper Östergården år 1950.
  *
 5. Lotten, (1894-1971), gifter sig 1919 med David Andersson, son på Alvsta, och de övertar 1919 arrendet på Fors Östergård efter hennes far och friköper den från Häringe 1938. Säljer den till Edvin Nilssons söner 1950 och flyttar till Hyddan. De har döttrarna Margareta Fredrika född 1922 och Mary född 1925. Mary, gift Tyllman, övertar genom arv/köp Hyddan 1972.
  *
 6. Anna, (1892-1966), gifter sig med  statdrängen Karl Andersson år 1917. Arrenderar 1919 Alvstatorp, maken väl känd som “Kalle i Alvsta”. Har inga barn. Vid faderns död 1944 ärver/köper hon Backen.
  *
 7. Brita, (1896- 1968) gifter sig 1925 med sonen på Skarplöt Erik Lindström, som övertar familjegården  år 1957. Erik är änkling och har två söner från detta äktenskap, får med Brita dottern Anna Brita år 1927.
  Anna-Brita gifter sig Nils Petersson och de övertar via arv/köp Skarplöt år 1962.
  *
 8. Fredrika Charlotta, (1863-1919), född Larsson på Björsta i Ösmo, gifter sig med nr 3 år 1886, till Östergården 1892 från Lidatorp i Ösmo.
  *
 9. Ernst, (1898- 1980), gifter sig med Ester Andersson från Riddartorp 1923 och flyttar samma år som hyresgäst till Bergenstorp, eller Tittut, där man börjar tvätta. Köper och flyttar senare till Lilla Solhem i Västerhaninge och fortsätter tvätteriverksamheten där. Inga barn.

Några bilder med anknytning till artikeln

2692614297_3c9a2b47e9_o

Fors Östergård 1938, teckning Olle Numan.

2870420060_aa2d8e0606_o

Fors 1, gamla mangårdsbyggnaden, tv Edvin och Ester Nilsson.

Edvin

Ester och Edvin Nilsson, Ester och Ernst Nilsson, Sven och Olle Nilsson. Bilden från 1926.

5435921288_9e9848ea06_o

Jakobsdal, Lugnetvägen Västerhaninge.

5842024439_acc5ab1196_o

Mangårdsbyggnaden på Skarplöt 2010, foto Stefan Jansson.

2692652126_a613a54310_o (1)

Hyddan, Fors 1:2

2817055488_d8f74df115_o

Gåramålning av Lilla Solhem, tillhör Sonja Borggren.