Byggnad

Första delen av Ribbyskolan, klar 1954. T.h. i förgrunden matsalen

År 1952 byggdes Västerhaninge kommuns första riktig moderna skola, Tungelsta Skola, och två år senare var det dags för Kyrkbyn att få sin, Ribbyskolan.
Båda dessa skolor är senare utbyggda i omgångar men de första etapperna börjar nu uppnå den respektabla åldern 65 år!

Första delen av Ribbyskolan byggdes efter Nynäsvägen snett emot Tingshuset.
Kommunen hade genom markbyten och köp bildat en stor skoltomt på i huvudsak Ribbymarker men också prästgårdsmarker.

Ribbyskolan 2

Kartan till vänster visar hur området såg ut i början på 50-talet.
Snett emot platsen för den kommande skolan ligger Tingshuset som då låg intill Nynäsvägen men senare flyttades in på tomten till sitt nuvarande läge. Söder om Tingshuset ser vi dåvarande Nynäsmacken och den tillhörande garagelängan. Längst ner i bilden ser vi Bygdegården, kvar på samma plats idag.

I Haningegillets bildarkiv finns ett stort antal bilder som vi fått av Börje Larsson, lärare här på skolan under många år, och också engagerad hembygdsforskare.

Klassfoto

Här ser vi Börje med sin första klass i Ribbyskolan år 1955.
Pojkarna i övre raden från vänster:
Kjell-Åke Johansson, Åke Svensson, Nils-Erik Fernlund, Lennart Karlsson, Leif Gouffrich (?), Hans Lindborg, Gösta Karlsson, Stig Nilsson och Orrin Runeborg.

Flickorna från vänster:
Anita Rosdahl, Anita Johansson, Anita Nilsson, Barbro Svensson, Ulla-Britt Andersson, Kerstin Johansson, Gunilla Larsson, Karin Renfors, Berit Rosdahl och Marianne Österberg.

Ribbyskolan lärare

Börje, nere till vänster, med några kollegor i skolan 1975. En någon skämtsam installation…..

Med antilopen, Lennart Herrman, med spaden rektorn, Bror Forsberg, med skägg och glasögon, Bo Lundin, beskuren, okänd,
T.h. om Börje, Ingrid Lagerlund, med “kråkan”, Bibbi Thorwall och beväpnad, Staffan Snidare.

Bilderna är publicerade i Olle Flodbys bok “En skola i varje socken” på Hanvedens Förlag 1989.