image_pdfimage_print

Text

Genom Haningegillets agerande har räddningsaktionen tagit ett steg till!

Formella ägaren till fastigheten och huset (Bocentrum) har visat positivt intresse i att medverka till dess bevarande och har kopplats ihop med två kommunala instanser.

Dels Fredrika Bremers avdelning kulturhantverket (Jörgen Arnstad) som också vill engagera sig i ärendet och ställer upp om allt praktiskt i övrigt kan lösas.

Dels kommunens stadsbyggnadsförvaltning (Karolina Lundqvist) som med viss reservation ändå på tjänstemannanivå stöder tankarna på räddningen.

Det stora problemet är ju att om huset i sin helhet ska kunna bevaras måste ju en plats för uppmontering anvisas.
Inte enkelt att finna, om detta lyckas skall bygglov sökas som kostar pengar.

Det är bråttom, exploatören vill ha bort huset och bygga tre villor under våren.

En lösning är ju att byggnaden efter demontering läggs upp nånstans i avvaktan på vidare diskussioner. Inte heller detta verkar enkelt.

Få se vad som händer, vi i Gillet kan nog inte göra mera just nu.

Vidare rapporter kommer!