Vi som nu arbetar med att dokumentera vår Haningebygd lutar ju oss ofta mot äldre uppgifter och fakta som finns runt omkring oss, på nätet, i arkiven men inte minst i tryckta alster.
När det gäller det sista alternativet återkommer ofta namnet Hilding Eklund.

Han har i stort antal böcker, vissa i samarbete med Olle Flodby, dokumenterat bygden med egna och insamlade bilder men också tecknat ner intressanta berättelser om sitt eget och andras liv.

Vi bad Hilding göra en egen liten presentation av sin person, här kommer den!

Hilding EklundJag föddes den 28 juli 1935. Då bodde far och mor i Handen, i oktober månad 1936 flyttade familjen till Ekerö, en av Mälarens största öar. År 1943 återflyttade vi till Haningebygden, där jag sedermera kom att bo i tre av kommunens samhällen: Tungelsta, Handen och från år 1970 i Västerhaninge.

Som jag kontinuerligt fotograferat och dokumenterat dessa platser, tillsammans med mina resor utomlands ifrån, har antalet diabilder i mitt arkiv vuxit till cirka 16 000 varav 2 000 är från Haningebygden.

Tidigare var jag anställd som grafisk faktor inom Bonnierkoncernen, är numera pensionerad grafiker och har arbetat med text och bild hela mitt yrkesverksamma liv.

För att visa och förmedla till andra om bygdens förändring och utveckling, framställer jag bildvisningsprogram med föredrag, där antalet programpunkter i nuvarande stund uppgår till ett 70-tal varav hälften är från resor i ett trettiotal länder.

Bildvisningar med föredrag äger idag rum kontinuerligt på ABF, äldreomsorgens lokaler i Västerhaninge, Västerhaninge bibliotek, PRO-föreningar i både Handen och Västerhaninge, dessutom på café Midgård och i Handens Folkets Hus. Förevisningar pågår också fortlöpande hos olika intresseorganisationer i kommunen samt återkommande på Kulturhuset i Handen.

Har framställt en videofilm benämnd ”Två kyrkogårdar” (Österhaninge) samt skrivit text till videofilmen ”Dagsverkstorpet Svensro − nedmonteringen hösten 2001”.

HugeHar tillsammans med Olle Flodby framställt boken ”Västerhaninge i gamla och nya bilder” där jag, förutom skrivandet, även var fotograf, utgiven av Bildstens Bokhandel 2003.

IMG_0428År 2004 utkom boken ”Glömda bilder från Handen, Österhaninge, Årsta och Sandemar”, även den tillsammans med Olle Flodby och med Bildsten som utgivare.

Hösten 2005 skrev jag på egen hand boken ”Dalarö. Från sjötull till badort”, också denna utgiven på Bildstens Bokhandel,
Den 25 juni 2007 registrerades jag som enskild näringsidkare med firmanamnet Bildvisaren Hilding Eklund.
På eget förlag gav jag samma år ut boken ”Minnesbilder från Haningebygden. Berättelser och bilder från 1917 och framåt”, samt året efter ”Återkomst till Haningebygden”.

Milsten
År 2011 utkom ”De förbisedda bildernas Haninge”, året efter finns boken ”Nedslag i Haningebygden” på Akademibokhandelns disk.

TungelstaTillsammans med Jan Sandh skriver jag år 2014 ”Tungelsta Trädgårdsstad – en by växer fram”.Samma år ger jag ut brevväxlingsboken ”Broder Hilding, Bäste Per-Åke!” tillsammans med min bokproducent Per-Åke Hedén i Linköping.

I skrivande stund har jag lämnat bilder och manus för framställning av ny bok, vilken kommer att bära titeln ”En lokal författares memoarer. Berättelser om härkomst och skilda händelser ur en levnad.”
Den kommer att bli min 14:e bok

Om du vill läsa vidare om Hilding Eklund och hans verk eller beställa hans böcker, gå in här!