NorrbystenenStefan Jansson, vår cyklande mästerfotograf, la ut en bild på sin flickrsida på runstenen vid Norrby och konstaterar att den måste flyttas då Trafikverket bygger om för Vegainfarten (och även bygger om Handenkopplet)

Ur Harry Runqvist beskrivning av runstenarna i Haninge saxar vi:

UPP-NORRBY Sö 272
(Namnet Upp-Norrby har i senare tid förvanskats till Opp-Norrby). Denna sten hittades vid plöjning av ett gärde väster om Norrby år 1915. Den restes året därpå på nuvarande plats, 90 steg östsydöst om fyndplatsen. Ristningen är skadad genom flagring. Gissningsvis föreställer strecken inom runslingan en häst med ryttare.

Inskrift:
Torfast lät resa denna sten efter Halvdan, sin son.

Vill du själv försöka tyda inskriften kommer runalfabetet, futharken, här:

futharken

Karta Norrby

Vill du se fler av Stefan Janssons bilder från Haninge kan du gå in här!