HHG_3493

Den vackra Kyrkskolan i Österhaninge förstördes totalt vid en brand i maj 1993. Den var uppförd år 1904 och ersatte då den skola som kommit till på 1870-talet och som låg på andra sidan kyrkan.  Även denna skola förstördes av en eldsvåda, 90 år tidigare. (se bild nedan)

HHG_2917

Här på en bild från första läsåret, 1904-05, ser man den verkligt pampiga byggnaden. Skolan var ritad av arkitekten Karl Güettler.  En notering säger att en av lärarinnorna är Hilma Wallin.

 

HHG_1146

Skolan år 1970, ur Gillets arkiv.

 

6344800382_f3d7868680_o

Ett vykort i Haningegillets arkiv som visar skolan som brann ned 1903. Längst till höger ser vi klockstapeln som förstördes av elden vid samma tillfälle och däremellan den skola som var i bruk 1848 till 1877.

Olle Flodby, känd skolman i kommunen, skrev denna artikel i Gillets tidning några månader efter branden.

Olle FlodbyÖSTERHANINGE KYRKSKOLA LÅGORNAS ROV

Den 18 maj 1993 brann kyrkskolan ner till grunden. Byggnaden med sin karaktäristiska Jugendstil var uppförd helt i trä. Det har nu gått 90 år sedan den förra skolan brann år 1903.
Det första skolhuset vid Österhaninge kyrka tillkom 1848, efter folkskolestadgan 1842. Dessförinnan hade skolundervisning i denna del av socknen ägt rum i stora salen på övre våningen i Hesslingby gård på familjen Bremers bekostnad.

Gösta Nystroem

Gösta Nystroem bodde i skolan med sina föräldrar vid branden, tretton år gammal.

Skolan från år 1848  användes till år 1877 då den blev sockenstuga och klockargård. En ny skola hade då uppförts, denna var i bruk till februari 1903  då den eldhärjades. Den branden skildrar den världsberömde tonsättaren Gösta Nystroem i sin bok “Allt jag minns är ljus” (1968). Han var son till läraren och kantorn Carl Johan Nyström vid Kyrkskolan.

I Haningebygden nr 17 har Harry Runqvist också behandlat eldsvådan från 1903.
En ny skola uppfördes och stod klar år 1904

Undervisning pågick här till 1984, då skolan lades ned på grund av kraftigt minskat barnantal. Byggnaden har sedan använts av konstnärer innehöll även två bostäder.

Saknaden efter Kyrkskolan känns stor. Många barn har här fått sin första undervisning, det gäller inte bara barn från kyrkbygden utan också många elever från Handen, som under lokalbristens dagar skjutsades till Kyrkskolan och där fick uppleva en miljö, som avvek från tätortens trängsel.

 

År 1996 uppfördes på platsen en större byggnad med bostäder och här finns också föreningen Haningekonstnärerna med Galleri Kyrkskolan.

4759753122_d2fb8e72fd_o