Redelius

Haningegillets Gunnar Redelius skrev 1982 denna artikel om ett dubbelbröllop på storgodset Hammar där den barnlöse John Upmark  gifte bort sina systerdöttrar, Elsa,  född 1888, med bergsingenjören David Sjöqvist från Stockholm och Frida, född 1884,  med landsfiskalen Emil Wahlroth i Mulsta.

Brudparen

Brudparen den 30 maj 1914. T.v Elsa och David Sjöqvist. t.h. Frida och Emil Wahlqvist.

Så här skriver Gunnar Redelius:

I släkten Upmark på Hammar fanns det två giftasvuxna flickor, Frida och Elsa, döttrar till Edla Upmark och lantbrukaren Carl Gustaf Hauffman vid Håga i Västerhaninge, den senare död 1897. Flickornas mor var dotter till ägaren av Hammar, Mauritz Upmark och hans hustru Mathilda, född Molien.

John Upmark1914 innehades släktgården av flickornas morbror, John Upmark. Han var en skicklig lantbrukare och en mycket betrodd man i bygden. Han beslöt att fira 100-årsminnet av stora husets byggnadsår och samtidigt hålla dubbelbröllop för sina systerdöttrar. I släktkrönikan beskrivs denna händelse av Eva Upmark, änka efter Gustaf Upmark d ä, känd i Haningebygden för sin uppteckning av traktens fornminnen. Bröllopsdagen blev en storslagen fest med ett stort antal gäster. Krönikan berättar följande.

“Den 29 maj, dagen före bröllopet kläddes kyrkan i sin skära skrud av blommande vildapelgrenar. Kyrkan hade år 1908 genomgått en behövlig reparation och stod så prydlig och fin. Blomsterskruden var ungdomligt fager och det var en vacker stund när kyrkan av vänliga händer ordnades för morgondagens högtid. Ej mindre stämningsfull var den ovanliga timme som tillbringades vid Hammargravarna. Ej mindre än 16 vackra kransar bundos av fint ljust granris — tre små gummor från den närbelägna fattigstugan hjälpte till en stund, beskäftiga och förväntansfulla vid tanken på morgondagens fest och bebådade traktering.

Den 30 maj, Pingstafton, uppgick strålande klar och varm,

Omkring kl 11 möttes en stor del av bröllopsgästerna vid Centralstationen i Stockholm, och efter en timmes färd voro vi alla framme vid Västerhaninge station, där en mängd skjutsar av olika slag väntade för att föra oss fram till kyrkan och tingshuset, där samling skedde. Samtidigt med oss ankommo Dora Upmark (dotter till krönikans författare) med man och två söner. De hade åkt i automobil (hyrbil med chaufför) från Näsby,

Dora och jag gjorde ett hastigt besök i fattigstugan, där kaffe, vin och tårtor var uppdukat och där Hammars 100-årshögtid firades. Snart gingo dock bröllopsgästerna in i kyrkan som efter hand fylldes till sista plats. Den gamle kyrkoherden Fahlborg stod inför altaret och under det orgeln spelade Ulfåsamarschen av Söderman intågade de båda brudparen: Kronolänsmannen Emil Wahlroth och Frida Hauffman samt Bergsingenjören David Sjöqvist och Elsa Hauffman, företrädda av Gustaf Lamm och Märta Upmark samt följda av tärnor och marskalkar. — Brudarna buro Väster- och Österhaninge kyrkbrudkronor, en vacker syn!

Vid tonerna av Södermans marsch ur “Ett bondbröllop” tågade efter vigseln brudskaran ut ur kyrkan till de väntande vagnarna. Fredrique Upmark (syster till Gustaf Upmark d ä) susade med Lamms i deras bil i förväg hem till Hammar. Jag hade nöjet att från övre förmakets fönster se den ena vagnen köra in på gården efter den andra alldeles som förr i världen!”

I herrgården stod ett ståtligt middagsbord dukat för 60 personer. John Upmark, i släkten kallad “Farbror John” hälsade gästerna med en särskild grandezza. Servitriser i svart och vitt betjänade borden med väl tempererade viner och utsökt lagade rätter. Stämningen var “värdigt glad och vänlig” Krönikans författare avslutade den festliga dagen med en färd in till Stockholm i den ljusa vårkvällen tillsammans med dotter och måg, Dora och Carl Robert Lamm i automobil. Det var en helt annan upplevelse än den vanliga tågresan. “För första gången på många år åkte jag åter på den för mig så kära och välbekanta vägen. Det gick visserligen i susande fart, men vi höllo en gång för att lyssna på trastarna, så som vi alltid brukade göra”.

Den storslagna familjefesten förevigades av särskilt tillkallad fotograf som tog bilder av den blomstersmyckade kyrkan och hela bröllopsföljet utanför kyrkogårdsporten. Ett särskilt foto togs av de närvarande medlemmarna av släkten Upmark. Det är ett magnifikt foto med en enastående skärpa, samtidigt en tidsbild av stort kulturhistoriskt intresse.

Upmarksfamiljen

Fr. v.  kaptenen vid Upplands artilleriregemente Johan Upmark med hustru, därefter “Faster Fredrique”, den stora festens organisatör och husets allt i allo. Intill henne står krönikans författare Eva Upmark med blomsterkrans i håret. I mitten ägaren och brukaren av Hammar, i släkten kallad “Farbror John”., John Upmark, Bakom honom syns Gustaf Upmark d y iförd cylinderhatt och akademisk frack. Längst till höger står Dora och Carl Robert Lamm, bosatta på Näsby slott i Täby socken. I förgrunden står representanterna för en yngre generation, Gustaf Lamm och Märta Upmark.

Den 30 maj 1914 var en stor dag inte bara för släkten Upmark och Hammar. Det var en stor dag i hela bygdens historia, väl värd att uppmärksammas av en mera glanslös eftervärld.