1

Äldre bilder här på bloggen och på Facebook

MittiMitti Haninge gjorde ju ett reportage om det tilltagande intresset på nätet om våra trakter från förr i tiden. Skribenten Filip Magnusson jobbade seriöst med detta ämne och artikeln  har haft en positiv påverkan på engagemanget från åtminstone mina läsare/följare.

Blev inledningsvis lite irritation från skaparen av en av de kanaler jag/haninge.org använder, Kjell Åke Schönbäck och “Haningebilder för och nu”.

Verkar väl utrett i nuläget men jag vill ändå förklara hur jag ser på det hela.

De flesta bilder jag lagt ut på FB, nästan alltid samtidigt både på den ovan nämnda sidan och Gillets egen FB-sida, kommer från Gillets stora interna bildarkiv, många med okända fotografer och årtal.

Kjell Åke gjorde ett jättearbete med det fysiska arkivet för några år sedan, han plockade bild efter bild från pärmar och kortlådor på Tingshuset och scannade in dom med så god kvalitet som var möjligt och förbättrade (enl. egen utsago) den tekniska nivån.

Det handlade om 10.000 bilder! Det är alltså ett internt arkiv som vi kallar Sofi. Tillhörigt Haningegillet.

Utan hans engagemang hade vi inte haft möjlighet att bjuda våra läsare på det stora utbudet av nostalgi via nätet.

Ett stort problem är att många bilder inte har någon beskrivning av motivet, vi har tusentals stugor, miljöer och porträtt som vi nu gör allt för att identifiera. Kjell Åke själv är ju relativt sen haningebo och hade ju av naturliga skäl ingen möjlighet att namnsätta de äldre objekten.
Vi är nu en knapp handfull medarbetare som arbetar med att identifiera och kommentera våra bilder och vartefter flytta dom till Länsmuseets arkiv, Kollektivt Kulturarv, där de blir tillgängliga för allmänheten.

Mitti2Vi har i dagsläget knappt 2000 bilder där med relativt god beskrivning, vår förhoppning är att vi på sikt ska kunna föra över ytterligare 2-3000 bilder dit. Dock kommer alltså c:a 50 % av bilderna att bli kvar internt.
Jag kan påpeka att många av dessa inte har någon större koppling till Gillets verksamhet, dessa kommer dock att sparas på lämpligt ställe.

Du kan som läsare se vårt sökbara “officiella bildregister” på:     Kollektivt Kulturarv, Haninge Hembygdsgille

Många av bilderna finns i flera arkiv, kommunens Haningebilder är omfattande, men det finns också privata aktörer.

Inom Gillet anser vi att alla dessa bilder får användas fritt i icke kommersiella syften men med hänvisning till källan.

Alltså kommer jag att fortsättningsvis använda Gillets bilder på de båda FB-sidorna och i bloggen, när inget annat anges är bilderna ur detta arkiv. Och med fotografens namn om det är tillgängligt.

Sune

Sune Nilsson

I hopp om av det är till glädje för haningebor, fd haningebor och intresserade i största allmänhet!

GLAD VÅR!

 

Artikel i MittiHaninge 5 april 2016