Kyrkvreten 1968

Kyrkvreten 1968. Foto Henry Hall.

Torpet Kyrkvreten låg knappt hundra meter norr om den stora industribyggnaden på östra sidan av gamla landsvägen genom Fors By. Kyrkvreten tillhörde ursprungligen Fors No 2, frälsehemmanet under Häringe, även kallat Östergården. I äldre lantmäterikartor kallades åkrarna väster om vägen, söder om Mariebergsbacken, för ”Kyrkvretarna”, detta som en trolig förklaring till namnet på torpet.

Ursprungliga stugan revs 1982 och ersattes med en modern villa.Innan dess var det sommarbostad i flera år. På tomten byggdes senare också en mindre verkstadsfastighet.

Den som sist bodde permanent i huset var Elisabeth Olsson, kallad “Lisen”, som dog 1959 genom en olyckshändelse.

Kyrkvreten återfinns i husförhörslängderna från och med 1825 och hela tiden tom 1895. I skifteshandlingarna från laga skiftet 1859-60 står det angivet som torp. Före rivningen genomfördes en grundlig dokumentation och flera föremål togs till vara, bl. a. återfinns järnspisen numera i det återuppförda Janstorp på Tingshustomten.

Lite om Kyrkvreten från 1850

Vid husförhöret 1851 finns där Johan Martin, f 1792 i Lifland, noterad tillsammans med hustru, son och dotter. De har tidigare bott på Berga, kom dit från Kolbäck 1828. Familjen flyttar till åter till Berga 1860.
Mellan åren 1861-65 bebos under korta tider Kyrkvreten av arbetskarlar och inhysingar, bl.a. Daniel Danielsson, Johannes Abrahamsson och Karl Fredrik Jansson med hustru och dotter. Janssons flyttar 1866 till granntorpet Löfhagen vid Skarplöt.

Åter igen korta boenden, bl.a. arbetaren Karl Fredrik Holmberg med hustru och två söner, de flyttar 1869 till Fors 3 och Jan Erik Perssons gård.
Då kommer från Örnsberg smeden Karl Gustaf Österlund, f 1827 i Dannemora, tillsammans med hustru och barnhusbarnet Frans Albert Ingerman, född 1864 i Stockholm.

Under åren 1871-85 bor här ett flertal smedsarbetare under korta perioder, vissa med sina familjer. Smeden Österlund avlider 1879, 15-årige fostersonen omplaceras till Stockholm och änkan Anna Katarina född Johansdotter stannar i ytterligare två år innan hon flyttar till Södertelge.

År 1886 flyttar enkan Maja Stina Magnusdotter Olsson, född 1825, hit med dottern Sofia Lovisa , född 1854 och här föder Sofia Lovisa oäkta sonen Karl Gustaf 1887 (han avlider 1896). Maja Stina och dottern kom från Haga under Fors No1. Maja Stina är änka efter Karl Fredrik Olsson som avlidit 1885.
Sofia Lovisa Karlsdotter gifter sig 1895 med statdrängen Axel August Olsson från Haga, yngre bror till torparen på Österhagen, Karl Gustaf Olsson, och de får dottern Lovisa Elisabeth, kallad Lisen samma år och flyttar till Fors 1 hos familjen Hallberg. Gamla Maja Stina blir ensam på Kyrkvreten fram till 1903 då Axel och Sofia kommer hit från Fors. Prästen skriver att Axel äger husen.  Maja Stina avlider här år 1912.

År 1920 adopterar Axel och Sofia Lovisa flickan Sonja Elisabeth Bergman född 1912 och Lisen får en sjutton år yngre fostersyster. Sonja Bergman är född på Marielund, föräldrarna Karl Johan Bergman f 1874 och Kristina Sofia Gren f. 1872, bor där när Sonja föds, kanske är man de sista torparna där. Det är oklart varför Sonja adopteras bort till Axel och Sofia  på Kyrkvreten, det verkar som om stugan Kyrkvreten ägs på ofri grund av Sonjas ”riktiga” farfar, Johan Bergman på Välstavret men i samband med adoptionen överlåts den till Axel Olsson för 200 kronor. Detta motsägs dock av prästens inofficiela noteringar att Axel “äger husen” redan tidigare.
Marken tillhör under denna tid Häringe och baron August Trolle-Löwen. Axel Olsson hade därför att utföra dagsverken åt den häringeägda Östergården. År 1929 köper Sofia Olsson fastigheten Fors 2:2 av Häringe och maken slipper dagsverken.
På Kyrkvreten fanns i början på 20-talet en ko, en häst, två grisar och ett 30-tal höns, man odlade potatis, rovor och havre på de magra tegarna.

Sofia avlider på Kyrkvreten 1935, i bouppteckningen sätts då taxeringsvärdet på fastigheten till 1800 kronor, och hon har en skuld till August Trolle-Löwen på 600 kronor. Maken Axel avlider året efter och dottern Lisen blir ensam.

Bou 3
Hon driver en mycket enkel tvätteriverksamhet i de gamla uthusen och har också höns och äggproduktion.
År 1949 avstyckar hon en tomt från stamfastigheten som säljs till Kaj Lundberg, gift med Signe, född Steen, som drev handelsboden på Fors.
Lisen avlider ogift 1959 i sviterna efter en trafikolycka under en cykelresa upp till Västerhaninge.

Sonja Bergman flyttar från slutet på 20-talet till och från olika Stockholmsförsamlingar och Kyrkvreten. Hon bor 1950 i Hägersten, lever som lantbrukarhustru i Ulvåker i Västergötland 1970, som änka 1990 i Hjo och avlider 2008 i Tidaholm.

 

Lisen

Lisen Olsson på trappan på Kyrkvreten 1955 på sin 60-årsdag.

 

Signe och Sonja Bergman

T.v. Signe Steen-Lundberg, handlerska på Fors och fosterdottern på Kyrkvreten Sonja Bergman, senare Karlsson. Bilden tagen från kullen på Fors 3 mot norr, vi ser Nynäsvägen och huset i bakrunden är Hyddan.

E karta