Rännilen

Torpet Rännilen på 1910-talet. Personerna på bilden är torparen Lars-Erik Nilsson med dottern Edla och fosterdottern Inez Eriksson. Lars-Erik var född 1843, dottern 1883 och fosterdottern 1901.

Backstugan/torpet Rännilen låg i Västerhaninges södra del. Stugan, som revs omkring 1940, lydde som de allra flesta torp och backstugor i denna del av socknen under Häringe/Västnora. men under Nora rote.

Om man följer vägen som börjar vid Häringe  och som leder mot Hemfosa passerar man  antal äldre torp och backstugor (eller rester av dem)  utefter en mycket vacker dalgång innan skogen tar vid.

500 meter norr om Nytorp gör vägen en tvär vänsterkrök och där fanns förr en avtagsväg upp mot Västervreten. En bit in efter den vägen låg Rännilen på vänster sida. Det finns (enligt uppgift) en del rester av bebyggelsen kvar.

Några fakta om torpet från 1850

Förste torparen kommer 1851 från Sorunda, det är Anders Johan Lundin, född 1820, med hustrun Anna Maja Nilsdotter och  en dotter och de får här två söner. De flyttar 1856 till Gansta och hit kommer Anders Holmberg, “gift men hustru och barn i Stockholm”, han avlider 1863 och ersätts under ett år av Pehr Erik Andersson som kommer från Häringe Nytorp.
Därefter kommer som torpare, statdrängen på Näringsberg, Karl Gustaf Olsson född 1838 med familj, han avlider här 1868 och familjen flyttar till Nytorp.
Från Trädgårdstugan i Tungelsta kommer då Nils August Nilsson  med hustrun Maria Kristina med en dotter och  här föds sonen Karl August 1870, ytterligare en dotter och sonen Anders Magnus 1876. Nils August avlider 1881 men änkan, en av döttrarna och yngste sonen blir kvar på torpet. Sonen flyttar dock som 15-åring som dräng till A.P. Andersson på Välsta.
Prästen skriver i HFL att “Rännilen brukas av Jansson i Nytorp”.
Torparänkan Maria Katarina avlider här 1907 och hemmadottern Wilhelmina flyttar året efter som piga till Östnora.

Då har redan 1905 kommit som torpare Lars Erik Nilsson, född 1843 i Västerhaninge,  med tre år yngre hustrun Maria Katarina och dottern Edla född 1883. De kommer då från Landberga i Ösmo. De tar 1908 en fosterdotter, Inez Eriksson, född 1901 i Stockholm. Hustrun avlider 1917, fosterdottern flyttar ut, torparen själv avlider i samband med en olyckshändelse vid skogsavverkning våren 1921. Han avled i hemmet innan den efterskickade hästskjutsen hunnit fram till Rännilen.

Dottern Edla blir ensam på torpet men flyttar 1922 till Björntorpet i Tungelsta som piga hos skomakaren Otto Valfrid Cederblad och gifter sig med sonen Valfrid Antipas år1923.

Valfrid Antipas Cederblad noteras under denna tid som slaktare och åkare men blir senare känd i Västerhaninge som ambulerande fiskhandlare med smeknamnet “Tippen”, Även torpardottern Edla från Rännilen deltog i den verksamheten.

År 1922 kommer fd, torparen på Damborg, Johan Wilhelm Jansson, hit till Rännilen med sin hustru och två fosterbarn. Hustrun avlider året efter och fosterbarnen flyttar ut. Han blir kvar till 1940 då han flyttar till Lillbacken och senare till Ålderdomshemmet där han avlider 1947.
Torpets små marker brukas av något av grannarna.

Han är troligen den sista boende på Rännilen.

Läs om några granntorp på Häringe:

Damtorp

Skyttens

 

Rännilen karta