scan0018Våra kollegor är nu klara med årets mila nere på Gålö och det är dags att tända den:
Onsdagen den 21 september kl 12:00
Underhållning och servering  från denna dag och  10 dagar framöver!

Gå in på: http://www.hembygd.se/aktivitet/id/25823

Maurits Henriksson har gjort en liten berättelse med bilder om arbetet bakom:

mila-1

Vasar utlagda, bildar underlag för rosten (milans golv). Resning av ved har påbörjats.

 

mila-2

Rosten (golvet) byggs ut efter hand, mer ved reses tätt, tätt, tätt

 

mila-3

Ca 40 m³ björkved rest.

 

mila-4

Veden skall täckas med ett tjockt lager granris.

 

mila-5

Helt täckt med ris, återstår bara…

 

mila-6

…att täta med ett likaledes tjockt lager med stybb.

 

mila-7

Färdig att tändas. För att se hela proceduren med att resa en mila, är Du välkommen att besöka milan vid Noors Täppa på Gålö. Där kommer det att visas en videofilm, på ca 6 minuter, med alla detaljer och arbetet.