fahlborg-mulsta

Församlingsboken Västerhaninge 1900-05

Föranledd av en diskussion på FB, Haningegillet och Haningebilder från förr…

Nuvarande ägaren Erik Öhman skriver:
Huset uppfördes 1893 och det korrekta gamla namnet är Länsmansbostället. Innan detta fanns det ett tidigare Länsmansboställe på samma tomt som enligt uppgift brann ner så att man blev tvungen uppföra det “nya” 1893..

Detta är säkert riktigt, kronolänsmannen Hjalmar Fahlborg kom till Mulsta i dec. 1890 och efterträdde den legendariske Lars Erik Norman som avlidit året innan efter ha innehaft ämbetet ända sedan 1853.

Det var alltså under Fahlborgs tid som den nuvarande mangårdsbyggnaden uppfördes.

Hjalmar Fahlborg var född 1855 i Strängnäs och gifte sig 1891 i Västerhaninge med den 14 år yngre Anna Dorotea Fernström, de fick sonen Rickard 1894 samt tre döttrar födda 1896, 1897 och 1901.

Kronolänsmannen Fahlborg försatte sig i en omöjlig situation då han själv inte kunde hålla sig inom lagens råmärken, han åtalades för ekonomisk brottslighet och försattes i konkurs. Han kom ur problemen genom att ta sig själv av daga i oktober 1905  “med hjälp av opium”.

Som ny kronolänsman kom då ungkarlen Emil Wahlroth från Östra Ryd, han var född där 1874, och delade Länsmansbostället med änkan barnen Fahlborg till hösten 1906 då de flyttade till Stockholm.

Wahlroth gifter sig 1914 med Frida Haufmann född 1885. Från år 1918 ändras benämningen kronolänsman till landsfiskal.
Wahlroth blir kvar på Mulsta till sin död 1931, landsfiskalskontoret flyttar på senare år till Tungelsta.

Fotnot:

Den olycklige Hjalmar Fahlborg hade sin äldre bror Atle som kyrkoherde i Västerhaninge under sin tid här och denne fick alltså det tvivelaktiga nöjet att begrava sin brottslige bror.