Hembygd i Haninge

Katastrofen på Märsgarn 1941

Det har genom åren skrivits mycket om denna tragiska olycka, inte minst under 2016 då offren hedrades på 75-årsdagen för händelsen.
Här finns en ganska personlig berättelse av Bosse Stjernström som då var fyra år och har ett visst eget minne av det hela då han bodde “två distansminuter därifrån”!
Han berättar också om de många teorierna omkring orsaken till olyckan samt om de minnesstunder som hållits genom åren,
En mycket läsvärd artikel!

Malmkonvoj till Tyskland med svenskt jagarskydd. Teckning Bo Stjernström

Det började som en helt vanlig morgon i Haninge, onsdagen 17 september 1941, Andra världskriget var i full gång. Malmtransporter och transittrafik med tyska soldater gick i konvojer längs Östersjön till Tyskland. Malmbåtarna kunde lasta mellan 5.000 till 10.000 ton järnmalm och på hemvägen ta med sig kol och diesel som vi var i stort behov av.

Det var inte populärt i Ryssland och England så konvojerna måste skyddas av Svenska marinen. Men ändå torpederades flera malmbåtar. En fullträff midskepps delade en fullastad malmbåt som då vek sig på mitten och sjönk som två stenar. Många dödades av explosionerna men de flesta drunknade när de sögs ner bland de starka vattenvirvlarna som bildades när båtarna sjönk.
Fartyg ur Första jagardivisionen hade dessa konvojuppdrag. De disponerade sex jagare, två tio år gamla av Klas- klassen och fyra modernare Stadsjagare alla omkring 90 meter långa försedda med tre st. 12-centimeters sjömålskanoner, luftvärnskanoner, sex torpedtuber, sjunkbombsfällare och kastare samt 45 minor.
Besättningarna var omkring 130 man och propellrarna drevs av ångturbiner från De Laval som gjorde att de kunde komma upp i nästan 40 knop. Vintern 1940 var mycket kall så alla sex fartygen låg infrusna, packade sida vid sida mot jagarbryggan. Pannorna släcktes men de matades med ånga från en panncentral vid bryggfästet samt en elcentral. Det var ett billigt sätt för att serva, försörja och lasta ur fartygen men även riskfyllt om fartygen skulle anfallas eller utsättas för någon allvarlig olycka.

Sex infrusna jagare vid jagarbryggan på Märsgarn 1940.

När Märsgarnsviken tinat upp delades jagarna upp för sina olika uppgifter. Under våren 1941 kom de emellanåt in till jagarbryggan i Märsgarn för genomgång och besättningsbyten. Vid midsommartiden samlades HMS Klas Horn, HMS Klas Uggla, HMS Stockholm och HMS Göteborg för avgång till konvojtjänst. Flottisten Bertil Lindoff fick en sista natt på övre vången där hans fästmö bodde i gossen Bosse Larssons föräldrars hus innan han klev ombord på jagaren Göteborg. De fyra jagarna kom att vara igång utan avbrott i tre månader utan att gå in i hamn. All proviantering och bunkring av kol och andra förnödenheter skedde till havs under gång medan man skyddade konvojerna. Det var jobbigt för alla, speciellt som bunkringarna ofta skedde på nätterna.

De tre jagarna vid jagarbryggan på morgonen 17 september 1941. Full aktivitet i besättningarna. Teckning Bo Stjernström.

På kvällen tisdagen den 16 september 1941 gick tre av jagarna in i Märsgarnsviken efter tre månader till havs och förtöjde bredvid varandra mot jagarbryggan, Klas Uggla innerst, Klas Horn i mitten och Göteborg ytterst. Pannorna släcktes och anslöts med ångledningar från panncentralen i land och elströmmen anslöts från transformatorn invid. Jagaren Stockholm låg efter på grund av ett uppdrag i Nynäshamn och skulle lägga sig på utsidan av Göteborg på förmiddagen nästa dag den 17 september. Det var stor aktivitet tidigt på morgonen. ”Första vakten” av besättningarna på två fartyg skickades iväg på efterlängtad permission medan resten högg i med sina arbetsuppgifter. Det var allt ifrån persedelvård och läkarkontroller till tunga uppgifter.
Vid torpedtuberna i aktern på Göteborg undervisades flaggkorpral Leonardsson av löjtnant Horwitz i torpedteknik. Några höll på med morgonhygien i främre delen och alla var glada att de äntligen var i hamn.

Då 09.58 hörs plötsligt en dov explosion från någonstans i akterdelen och omedelbart efter en våldsam explosion när torpederna i aktre torpedställen på Göteborg sprängs i luften. De som stod närmast dog omedelbart och luften blandades med splitter och likdelar som spred sig ända in över stranden.
Grabbarna i tvättrummet i stäven kastades in i tvärväggen, öppnade luckan upp till ”backen” och kastade sig i vattnet och simmade mot land medan splitter fortsatte att hagla över dem. De på däcken kastades omkull och de som kunde krypa eller springa skräckslagna mot land. Flera stupade på vägen och flera blev splitterskadade. Göteborgs akter hade trasats sönder och fartyget började välta och sjunka. Då hasade minorna och sjunkbomberna ner i vattnet. Sjunkbomberna var inställda på att detonera på 8 meters djup vilket resulterade att akterpartiet blev totalförstört när de exploderade. Allt gick fort. Innan man hunnit hämta sig exploderade torpederna, minorna och sjunkbomberna i akterdelen av Klas Horn varvid ännu flera dog och skadades. Flera pannor sprack och de som var därnere träffades av ångan och kokades sönder.
10.10 sjönk Göteborg tolv minuter efter smällen och en kvart senare Klas Horn. Stockholm, som var på ingående, fick hastigt stanna upp medan Klas Uggla fattade eld i ett hav av lågor från brinnande olja kring fartyget där läkaren och de han börjat behandla fick omkring en halv timme på sig innan de måste rusa ut innan hon sjönk 11.15.
Ljudet från smällarna hördes långt in på Södertörn och öarna utanför och man kunde se stora svarta molnpelare stiga högt över bergsryggarna.

Ett S12 flygplan för spaning och störtbombning av den typ som flög över Märsgarn.

Uppe i Lyngsta på Tornbergets nedre sydsida hade Bosse Larsson, senare bland annat känd från ”Allsång på Skansen”, hängt på sig skolväskan på morgonen och börjat traska iväg mot skolan i Västerhaninge. Vid Glasberga mötte han flottisten Bertil Lindoff som var en av de lyckliga som fått första permission från jagaren Göteborg. Han hade bråttom för han skulle upp till sin fästmö Märta Larsson som bodde på övervåningen i Bosses föräldrars hus. Bosses syster Gunnel som då var fem år tyckte att Bertil var den gulligaste i hela världen. Bertil hade inte fått träffa sin Märta på tre månader. Hon hade ingen aning om att han var på väg till henne och han hade fortfarande ingen aning hur lycklig han var för att han tillhörde ”första vakten” och som på morgonen fick 24 timmars permission från Göteborg.

Det som hände var att 09.58 när Bosse satt sig tillrätta i skolbänken kom katastrofen. De första två våldsamma smällarna skakade skolhusets väggar och fönster. Men ingen visste ännu vad som hänt bara att ljudet kom från Horsfjärdshållet och att stora svarta moln steg upp över horisonten. Efter ett tag började även tjutande ambulanser gå i skytteltrafik på Nynäsvägen. Helge Ax:son Johnson hade dött på försommaren. På Berga slott satt Bukowskis Karl Asplund i övervåningen, med utsikt mot Märsgarn, assisterad av Helges högra hand Emy Burrau och skrev ner listor där han värderade tavlor och andra föremål som skulle auktioneras ut för att samla ihop en del av det kapital som skulle bli grunden för Helge Ax:son Johnsons stiftelse. Hela slottet skakade när tryckvågorna från expositionerna träffade fasaden mot Horsfjärden.
Utanför låg fler stora fartyg, pansarskeppen Sverige, Drottning Victoria och Tapperheten, lasarettsfartyget Prins Carl, chefsfartyget Marieholm samt flera mindre fartyg. Asplund hade före smällarna störts av ljudet från tre stycken S12:or med pontoner från F2 som hade störtbombningsövningar mot de stora pansarskeppen. De kom flygande söderifrån rakt över de nyanlända jagarna i Märsgarnsviken och störtdök sedan ner mot pansarskeppen och steg sedan våldsamt tvärt tjutande upp över Berga slott. Dessa plan hade observerats från flera luftbevakningstorn runtomkring på Södertörn och ute i havsbandet. Men särskilt en luftbevakare hade följt planen från ett bevakningstorn på Utö med sin kikare och tyckte sig se att ett föremål föll ner mot jagarna strax innan första smällen. Han var mycket envis om att det var orsaken till olyckan och skapade stora tidningsrubriker.

Två av jagarna har just exploderat och sjunkit.

Men det var bara en av teorierna som avhandlades i krigsrätten 1943 där de som lämnat uppgifter om vad de ansåg vara upphovet till olyckan varav en fick hålla en hand på en centralt placerad bibel och resten mot bordet och svära att de talade sanning liksom de som gjort eftersökningar och lämnat material.

Nio utvalda teorier prövades och reducerades till två möjliga, den troligaste ett sabotage. Därefter hemligstämplades materialet först 50 år som förlängdes till 75 år. Men 17 september 2016 när nu alla forskare skulle kasta sig över materialet slog MUST till och behöll hemligstämpeln om namnen på alla uppgiftslämnare och deras uppgifter i ytterligare 20 år. Det måste alltså finnas något man vet och absolut vill skydda långt efter att alla som varit med gått ur tiden.

Men låt oss gå tillbaka till eftermiddagen 17 september 1941, när allt hade exploderat färdigt och alla tre fartygen sjunkit och låg bubblande på sjöbotten och vattenytan var täckt av brinnande oljeområden samt massor av bråte och delar från döda sjömän som man började samla upp i båtar. När allt var kaos medan det exploderade och brann kunde inte de närliggande fartygen ingripa på grund av hettan. Vid Vedettbåtsbryggan låg Kaparen och Snapphanen, lite längre bort låg depåfartyget Svea och vid proviantkajen låg ångfartyget Viking och några andra trängfartyg.

Det började brinna vid stranden och i ångpanncentralen med sin höga skorsten samt fortsatte en bit längre upp på land där flera hus och delar av skogen började brinna ner.
De chockade överlevande, besättningsmedlemmarna, många blödande av splitterskador, samlades ihop vid flyghangaren där de försågs med hinkar för att samla ihop likdelar på marken och i träden.
Bosse Larssons farbror Ivar som var civilanställd på Märsgarn hade strax innan första smällen varit ombord på Göteborg och diskuterat om några arbetsuppgifter med fartygschefen kapten Bertil Hamilton och hade just kommit tillbaka in i snickarverkstaden när det small. Hela dörren trycktes in men han klarade sig utan skador. Hamilton överlevde i skydd av kommandobyggnadens bakvägg.

Minnesstenen över de 33 omkomna strax intill katastrofplatsen.

När man fått klart för sig omfattningen av katastrofen blev resultatet 33 döda, de flesta från Göteborg och Klas Horn. Det fanns även många skadade men skadorna var inte livshotande. Några behandlades på Prins Carl och flera transporterades och fördelades till sjukhus på olika platser.

Alla omkomna hittades inte direkt. Först efter ett år hittades löjtnanten Per Arne Horwitz som stått och undervisat flaggkorpralen Ivar Dannheden i torpedteknik på Göteborg bara några meter från de exploderande torpederna samt en sjöman som tyvärr inte gick att identifiera.
Flera som flydde från fartygen hade gömt sig bakom ett stort stenblock vid stranden. Ytan på stenen mot olycksplatsen planades senare av och namnen på de 33 omkomna och vilka fartyg de tjänstgjort på graverades in på stenen. Ett år efter olyckan på lördagen den 19 september 1942 avtäcktes stenen i närvaro av anhöriga till de omkomna och deras överlevande skeppskamrater som fördelats om på andra fartyg och försetts med tystnadsplikt.
När kriget började ta slut kunde äntligen Bertil Lindoff gifta sig med sin Märta.

Redan tidigt när spekulationerna och gissningarna om vad som orsakat katastrofen snurrade var de riktade mot att det var ett sabotage. Men vem eller vilka? England var de som hade störst anledning att stoppa malmtransporterna till Tyskland och ryssarna ville sänka så många tyska fartyg man kunde. Bara två månader före hade ett tåg med tysk ammunitionslast exploderat i Krylbo vilket hemligstämplades och ledaren för engelsmännens underrättelse och sabotagegrupper i Sverige majoren Malcom Munthe skickades omedelbart hem.

Både Ryssland, England och Norge skulle vinna på ett sabotage. Att ta sig till Märsgarn, gömma sig på ön, klä om sig till svensk flottist och placera ut några kompakta tidsinställda laddningar mellan eller under torpedtuberna var tyvärr inte omöjligt speciellt när tre fartyg kommer in på kvällen efter tre månader med omkring 400 trötta män och alla rör sig bland varandra och har fullt upp att göra, ett lämpligt uppdrag för någon i Malcoms grupp Det var säkert många ögon som hade koll på hela Horsfjärdsområdet och på de ankommande fartygen. En belöning garanterades till den som kunde få sabotören ställd inför domstol,
Det började med 1.000 kronor och var vid slutet av 1943 uppe i 15.000 kronor. Man startade också en insamling för jagarnas offer. Fram till oktober 1942 hade man fått in 356.000 kronor. Bland de stora givarna var lottorna i Sörmland som samlade in 3.476 kr, Västerviks marinlottakår 2.600 kr, tjänstemännen på SAAB i Linköping 1.338 kr och De Lavals ångturbin 2,500 kr.

Luftbevakningstornet på berget ovanför Almåsa med fri sikt mot Märsgarn. Teckning Bo Stjernström

Neptunbolaget bärgade de tre fartygen. Klas Uggla ansågs var så skadad att hon inte gick att reparera så hon utrangerades 30 juni 1942. De två övriga jagarna reparerades med ganska likartade metoder och kunde även utnyttja viktiga delar från Klas Uggla. Förskeppen reparerades på land och sjösattes liksom de nytillverkade akterskeppen. Göteborg skarvades ihop först och togs i tjänst 18 september 1943 och Klas Horn strax efter och hon togs i tjänst 25 december samma år. De tjänstgjorde sedan till 1958 och Göteborg sänktes sedan som skjutmål 1962.

Jag var bara fyra år när katastrofen inträffade. Mamma Eva och jag bodde då på torpet Jägarbacken bara fyra km väster om jagarbryggan. Vi stannade där lång in på höstarna för där fanns både vedbrand och mat från mammas systers intilliggande hönsfarm. Systern Dagmar var en av tornsvalorna som turades om att vakta från luftbevakningstornet på det 50 meter höga berget invid men hon var inte i tjänst på olycksdagen. Kvinnorna på bondgårdarna och farmarna i trakten utbildades på Bromma för att lära sig känna igen flygplanstyperna.
Det var en svår tid eftersom de flesta männen var inkallade på annat håll. Dagmar hade bara en hönsskötare till hjälp för tusentals höns. Bevakningstornet bestod av en liten stuga med enkla våningssängar och ett litet arbetsrum. En trappa gick upp genom taket och upp genom en trumma till en plattform med ett runt bord med väderstrecken utlagda som en kompass. I kikaren kunde man se ända bort till de yttersta öarna.
Meddelanden och observationer sändes sedan vidare till en sambandscentral. Ett befäl ledde verksamheten och anläggningen skyddades med skyttegravar. På så sätt fick jag på nära håll uppleva verksamheterna på och kring Horsfjärden under min uppväxt.

Min dröm var att bli sjöingenjör och att vara med om att skapa nästa generations ångturbiner. Men jag tvingades in för utbildning till pjäsingenjör i luftvärnet av en helt oförstående nitisk Inskrivningsofficer. Efter att ha fått min ingenjörsexamen som mekanist klev jag direkt upp och sökte mitt första jobb hos kamreren på Dr Lavals Ångturbiner i Nacka och erbjöd mina tjänster.
Kamreren sjönk ner i stolen, vred sig ett halvt varv och svepte med handen förbi alla pärmarna i bokhyllan. Det var avbeställningarna för alla marinen nya ångturbindrivna fartyg. Anslagen hade krympt och sjöfarten hade gått över till diesel.
Kan du inte tänka dig att gå över till vatten istället sa kamreren?
Efter en halv timme skrev jag på som pumpkonstruktör. Men jag har aldrig tappat intresset för utvecklingen av marina fartyg, skriver om marinhistoria m.m. och bor bara några kilometer från Märsgarn.

Jagarnas ångturbiner konstruerades och tillverkades av De Laval i Nacka.

10 juni 1943 det vill säga omkring två år innan de två reparerade jagarna återgick i tjänst gjorde fältkrigsrätten i kustflottan ett slutgiltigt uttalande om olyckan. Man reducerade 9 tänkbara förklaringar till två. Man ansåg att det var märkligt att tiden för första explosionen sammanfallit med att flygplan passerat över jagarna samtidig som man hade torpedundervisning vid ett av torpedställen i aktern på Göteborg, men man ansåg att varken något eventuellt tappat föremål eller misstag under torpedundervisningen kunde ha orsakat olyckan. Sannolikheten var att ett sabotage utförts men att förövaren eller förövarna ännu inte kunnat spåras. Man avslutade därför målet för vidare handläggning. Den totala kostnaden för katastrofen blev 25 miljoner kronor.

En högmässa hölls i Carl Johans kyrka (Skeppsholmskyrkan) i september 1942 till minne av de som dog under Märsgarnskatastrofen och att kyrkan blivit 100 år. Därefter förflyttade man sig över till Galärkyrkogården där man avtäckte ett kors på urnkullen som minne av att kyrkogården blivit 200 år och och även avtäckte ett annat korsmonument vid graven med de flesta av de som omkom vid Märsgarn.

Några av de omkomna ligger begravda i Karlskrona. Ärkebiskopen höll tal vid båda monumenten. En minnesstenplatta finns i den 2005 avsakraliserade kyrkan.

Ett korsmonument vid graven.

50 år efter katastrofen den 17 september kallade chefen för Marinen de som fortfarande överlevt katastrofen på jagarna till en minneshögtid på Märsgarn. Han högtidstalade, emeritus Bror Axel Lindörn höll korum, flottans musikkår spelade och Carl Ivar Ek, stamanställd furir på Göteborg var gästtalare.
Han var en av de som slungades in i tvättrumsväggen föröver när det small och lyckades simma iland bland splitterskurarna.

På morgonen den 17 september 2001, på dagen 70 år efter katastrofen i Märsgarnsviken klev ett 40-talpersoner ombord på en av Amfibieregementets stora svävare vid Berga som tillsammans med marininspektören i sin jetbåt Blåtunga drog iväg över Horsfjärden till Märsgarn.

Tillsammans samlades man med en del anhöriga framför den stora minnesstenenen med fanvakt mitt för platsen där jagarbryggan stått. Örlogsmannasällskapet representerades av flottiljamiral Jonas Engvall och sjöstridsflottiljen av förbandschefen Jonas Wikström. Man spelade Amazing Grace på trumpet och inspektören, konteramiral Ian Thörnqvist högtidstalade och redogjorde för olyckan, uppmärksammade de sjömän som fått sätta livet till och vilka fartyg som förliste.
Marinpastor Jenny Ahlén Västerhaninge-Muskö församling höll korum som avslutades med Vår Gud är oss en väldig borg och välsignelsen. Ordföranden i Flottans män Jan Forslund ledde kransnedläggningarna och anhörig lade ner blommor framför minnesstenen.
Efter återfärden bjöd inspektören på lunch på militärrestaurangen Valhall.

Endast fem år efter 2016, när hemligstämpeln över utredningsmaterialet skulle tar bort, hölls en ännu mer omfattande minnesstund. Nu var man fler och rymdes inte i en svävare så man kom till Märsgarn med den inhyrda passbåten Långvik. Först klev Örjan Sundkvist iland bärande på en egenhändigt anskaffad bunke med 138 rosor. Sen kom övriga representanter från Flottans män, Sjöstridsflottiljen med flera och anhöriga. En speciellt intressant person var den 97-åriga Ivan Tolgén som förmodligen är den enda fortfarande levande personen som upplevde katastrofen med egna ögon. Han var inte ombord någon av de tre jagarna som gick under men han var på en av båtarna i närheten och deltog i det obehagliga röjningsarbetet.

Minnesstunden 17 september 2016, 75 år efter katastrofen. Torpedbåten Spica passerar.

Totalt var vi omkring 80 personer som samlades vid minnesstenen som nu var helt rengjord så man kunde läsa namnen på all de 33 omkomna. Ceremonin följde samma mönster som tidigare med flaggvakt och trumpetare som spelade Amazing Grace m.m. Flottans vänners Johan Forslund hälsade välkommen Den här gången var det vår andre marinpator i församlingen Kenneth Landelius som genomförde korumet med sina yviga gester. Efter välsignelsen sjöng vi ”Härlig är jorden”. Då kom överraskningen när två stora torpedbåtar Spica och robotbåten Ystad från Veteranflottiljen på Gålö och majestätiskt körde in i Märsgarnsviken och defilerade förbi oss vid minnesstenen. Johan Forslund höll därefter högtidstalet som följdes av kransnedläggningen och tapto varefter man lade ut de 138 rosorna samt de som andra tagit med sig.
En annan överraskning var att man hittat en frälsarkrans från Klas Uggla som också lades ner som en minneskrans. De överskeppade deltagarna bjöds sedan på lunch på Berga medan jag klev ner i min lilla styrpulpetbåt, vinkade av grabbarna på den lilla småskaliga veteranbåten Triton och styrde hemåt de två distansminutrarna till vår brygga.

Det blev ett litet efterspel 1988 när man hittade två av Klas Ugglas torpeder på sjöbottnen bredvid jagarbryggan. När den innersta torpeden sprängdes blåste både kajkanten och en bit av vägen bort.

Sverige förlorade några örlogsfartyg och ubåtar under andra världskriget men det finns inga säkra bevis att vi sänkte något utländska ytfartyg eller ubåt. Vi var inriktade på att försvara Sveriges land, vatten och luftrum mot anfall men att bara anfalla i nödfall om vi blev beskjutna eller kränkta.

Författaren, 4 år gammal, på Jägarbacken när det small, två “distansminuter därifrån”. (bilden redigerad)

 

Ett sammandrag av vad jag minns, ur eget och tillgängliga arkiv, klipp och intervjuer.
Bo Stjernström,  starstream.bas@gmail.com

18 kommentarer

 1. Lennart Nyrén

  Intressant läsning.
  Särskilt för mig som haft både far, farfar och farmorsfar i marinen.
  Själv är jag hemmastadd i trakterna kring Märsgarn efter värnpliktstjänstgöringen på Gålöbasen.

  • Mattias Wåhlin

   Hej. Jag heter Mattias och driver sidan www haningetelegrafen.se jag skulle gärna vilja använda dessa reportage om det skulle vara okej och att vi få länkar till denna sida med taggen läs fler reportage på haninge.org

 2. Arne Nilsson

  Min pappa var med om detta. Genom att han kände en av adjutanterna som gav högsta chefen dagens ordrar att underteckna lyckades han komma ur flottan bara några månader efter att detta hade hänt. Jag har fortfarande kvar telegrammet han skickade till sin dåvarande fästmö. På det stod ett ord: Oskadd. Den 26 december gifte han sig med sin fästmö. Min mor. Pappa ville gärna läsa vad som hänt. Han avled dock i september 2012, 94, 5 år gammal.

 3. Anita Jönsson

  Tack för en fin artikel.
  Min Pappa, Evert Bondesson, tillhörde de tursamma i första vakten. Han låg på HMS Göteborg. Han fick inte berätta vad som hänt, men fick ringa till sina föräldrar och sa att om ni hör någonting så mår jag bra.
  Anita Jönsson

 4. Öran Sundkvist

  Har läst detta många gånger och att det är nått lurt i vad och hur det gick till är jag övertygad om. Min teori är att egna engelskvänliga officerare ligger på nått sätt bakom det som hände. Därav förlängningar av H-stämplingar, sen verkar det saknas div material av det som blivit släppt. Att göra på detta sättet ang H-stämpling och släppande av delar mm gör att man tappar greppet och ju längre tid som går ju svårare är att lösa hur det gick till. Liten undran som vi inte fått svar på finns det pengar kvar att få om historien löses ? Det skänktes pengar mer än 15000 kr som Marin Chefen ge till den som löser detta.

 5. Conny Höjd

  Här skrivs att man sugs ned och drunknar av de starka vattenvirvlarna när ett fartyg sjunker. Detta är en seglivad myt. Illustrerad vetenskap skriver i ämnet.
  ” Om man någon gång skulle befinna sig i vattnet nära ett sjunkande fartyg, är det en bra idé att simma bort. Då fartyget försvinner i vågorna, kommer det omgivande vattnet nämligen att strömma in och fylla ut det hål som fartyget lämnar efter sig. Man kommer inte att dras ned särskilt långt, eftersom det ytvatten man ligger i inte kommer att sjunka, då det även strömmar in vatten från sidorna. Å andra sidan finns det en annan sak som är mycket farlig. Stora fartyg innehåller luftfickor, och luften från dem kommer att stiga uppåt och ”förtunna” vattnet. Normalt kan en människa hålla sig flytande, eftersom vattnet har en högre täthet än vi. De många luftbubblorna sänker dock tätheten betydligt, och därför sjunker man. Dessutom kan föremål från fartygets däck slitas loss och stiga mot ytan med rasande fart och träffa människor, som befinner sig i vattnet. Man behöver dock inte simma särskilt långt bort från fartyget för att vara i säkerhet.”

 6. yngve wellgard

  Hej.
  Min pappa Fritz Wellgard var stationerad vid F2 på Märsgarn vid tiden när olyckan inträffade. Som tur var han hemma på permis i Tungelsta när det small.
  Någon/några månader efter olyckan så lirades det fotboll på planen,
  Bollen far ut i terrängen pappa rusar i väg och får se en handske sitta fast i en trädklyka han kollar närmare och det visar sitta en hand kvar i handsken Fy fn..
  Detta berättade han för mig i början på sextiotalet.

 7. Örjan Sundkvist

  Har tidigare kommenterat i den här tråden, fortfarande nyfiken och efter ha fått mer information samt även varit på div föredragvom det som hände är jag än mer övertygad om att det var sabotage. Och att egna personer/militärer var inblandade på ett eller annat sätt. Dagen innan hade en mat leverans kommit med en båt som heter Viking den maten legerades bla till dom tre jagarna och stuvades ombord. Ser man sen på fotografier syns det klart och tydligt att detonationerna startat inuit båtarna och inte utifrån, plåtar är vikta utåt. Sen om det bara ned med/i matlådor något som orsakade katastrofen och sen bevisa detta lär inte vara enkelt. Men bomb från flygplan kan avskrivas och även försumlighet vid dom aktra torpedtuberna där två personer bedrev utbildning.

 8. Nina

  Hemskt att så många människor, våra vänner, föräldrar och släktingar och även fiender måste dö på grund av ständiga krig på jorden. När blir det slut på det?

 9. Gunilla

  Vet man varför man inte frågade runt dem som bodde på närboende öar typ vitsgarn tex.

 10. Örjan Sundkvis

  I år är det 80 år sen den här händelsen och fortfarande vet namnintresse hur det gick till. Vet att det finns dom som fortfarande gräver, har sen 2016 blivit kontaktad ett par gånger av grävande journalister senast för några månader sen. Vet att det kommer anordnas en ny minnesstund även i år Flottans Män och då Nynäshamn föreningen med dess ordförande Kjell Johansen är bla inblandad i detta. Har själv fått förfrågan om jag kan var behjälplig. Och självklart kommer jag vara behjälplig och göra allt jag kan för att hedra dom 33 som omkom. Att hitta anhöriga som är intreserade att deltaga är en uppgift som kanske fler kan hjälpa till med. Kommer på Face Book då sidor om flottan (Flottan och Vi som legat i flottan ge mer information och program mm när det börjar närma sig 80 års dagen. Mvh Örjan Sundkvist.

 11. Örjan Sundkvist

  Redan 2016 i samband med minnesstunden släpper MUST (Militära Underrättelse Tjänsten) i Blekinge läns tidning att det finns H-stämplat material som inte släppts utan blir hemligt i ytterliga 20 år tror jag det var. Enl dom säger inte detta något om hur det gick till eller vem som gjorde detta. Detta skyddar bara anhöriga och andra som lämnat uppgifter i utredningarna och förhören kring händelsen. Har nyligen lagt ut detta från BLT på sidor om flottan (Flottan och Vi som legat i flottan) då på Face Book.

 12. Christopher Fransson

  Min farfar Sven Fransson (Västervik) låg på Claes Horn. Dock permis när det hände och om jag minns rätt berättade han att var på tåget på väg mot Stockholm.

 13. Örjan Sundkvist

  Hoppas anhöriga och intresserade inte missar den minnesceremoni som kommer att hållas på Märsgarn 17 september. Program finns och här kan ni även anmäla ert intresse. Mvh orjan_sundkvist@hotmail.com

  • Bea Nallesdotter

   Min farfar Kapten Gustaf Hellman pratade om denna olycka. Jag o min pappa är mycket intresserade av sanningen och utredningar.
   Kontakta mig gärna!
   08blond@gmail.com

 14. Örjan Sundkvist

  En av dom bästa böckerna i ämnet är en bok som Stefan Nilsson skrivit den heter Märsgarnsboken Den Marina historien om öarna runt Hårsfjärden. Med ISBN 978-91-978923-9-1. I den handlar 50 sidor om just denna händelsen. Kan bla beställas via http://www.seasafety.se
  Mvh Örjan Sundkvist

  • Bea Nallesdotter

   Beställde boken!
   Pappa min, Kommendörkapten Gösta Hellman, är född 1923 och fortfarande pigg.

 15. Örjan Sundkvist

  Att allt hände i samband med ett flygplan passerade över jagaren Göteborg gör ju att man ändå inte kanske kan avskriva att nått tappades (bomb) från planet. Detta har avskrivits av krigsrätten men detta skedde ju under kriget och då sagt att orsaken var detta var nog inte aktuellt. Men vi lär nog aldrig få reda på sanningen om det nu finns nån sanning….. eller…..

Lämna ett svar till Christopher Fransson Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 haninge.org

Tema av Anders NorenUpp ↑