Sensationell nyhet…
…dock 80 år gammal!

Denna rubrik mötte läsarna i Sv, Dagbladet den 19 januari 1936!

Vidare kan man läsa:

 

Man måste faktiskt beundra äldre tiders samhällsdanare och beslutsfattare, visioner fanns och vissa blev verklighet!