Hembygd i Haninge

Hotad miljö!

Till höger i bild, Ribby 1:97, närmaste granne till vänster, Sotholms Härads Tingshus, Haningegillets föreningslokal.

Fastighetsägaren till Ribby 1:97, Svensta, har ansökt om rivningstillstånd och förhandsbesked för byggnation av fastigheten med flerbostadshus.

Gillet har i sista stund fått möjlighet att ta ställning till detta och har i sitt yttrande till kommunen bl.a. framfört följande:

Haninge hembygdsgille anser att ansökan bör avslås, då den strider mot plan- och bygglagen 2 kap. 6§ som stipulerar hänsyn till kulturvärden, samt mot intentionen i gällande detaljplan C39.
Här finns vissa delar av styrelsens svar.
————————
Haninge hembygdsgille bedömer att ansökan inte uppfyller lagkravet om hänsyn till kulturvärden och en god helhetsverkan genom den föreslagna byggnadens utformning och placering.
Fastigheten är belägen centralt i Västerhaninge, mitt emellan den medeltida sockenkyrkan och Sotholms härads tingshus (uppfört ursprungligen 1733-34) – och är således beläget i tätortens kulturhistoriska epicentrum. Områdets kulturhistoriska värden utgörs både av uttrycken för det äldsta sockencentrum (kyrkan och tingshuset) och av det framväxande stationssamhällets struktur och bebyggelse. Den aktuella fastigheten tillhör stationssamhällets tid, och har samtidigt vikt för avläsbarheten av sockencentrums struktur, genom att den luftiga tomten och den nuvarande byggnadens placering tydliggör sambandet mellan kyrkan och tingshuset.

————————
Fastigheten Ribby 1:97 är bebyggd med ett tvåplanshus, byggt 1933 av Antipas Cederblad efter inköp av AB Hem På Landet. Här drev han tillsammans med sin hustru Västerhaninges första café. 1935 såldes huset till Elof Svensson som drev skrädderi i två decennier. Elof Svensson döpte fastigheten till Svensta. På senare år har en mäklarbyrå funnits i huset. Det är således av tradition en plats för både bostad och funktioner av vikt för Västerhaningeborna i den framväxande centrumbildningen, vilket kan avläsas genom de alltjämt stora fönsterna på bottenplan.

Bild från Kyrktornet med Ribby 1:97 i förgrunden och Tingshuset innan det flyttades in på tomten.

————————
Förslaget till nybyggnation på fastigheten skadar kulturvärdena genom förlusten av den befintliga byggnadens kulturvärden och förändringen av fastighetens funktion till flerbostadshus. Framför allt är det dock den föreslagna nybyggnationens utformning och placering som starkt avviker från stationssamhällets luftiga struktur med på tomterna centralt placerade enfamiljshus. Den värdefulla siktlinjen som binder samman kyrkan och tingshuset skulle brytas av en otvetydigt modern byggnad med antydan till pastisch.
På en tomt avsedd för en fristående huskropp skulle tre sammanbyggda huskroppar ge ett avvikande och apart intryck.

Ribby 1:97 bebyggd enligt ansökan. G:a Nynäsvägen till vänster, till höger Klockargatan.
Fasad mot Nynäsvägen. De tre sammanbyggda huskropparna innehåller källare samt två våningsplan. Med det 30-gradiga spetstaket blir totalhöjden strax under åtta meter.

12 kommentarer

 1. Lasse Pettersson

  det måste väl annan mark att bygga på än att förstöra idyll med tingshuset och områderna vid kyrkan men det struntar väl Haninge kommun

 2. Christer Karlsson

  Håller med Lasse Pettersson, det finns annan mark att bygga på. Det här förslaget är en utmaning och ett utslag av medborgarförtryck

 3. Lasse Hartzell

  Jag kan väl även nämna att grannarna i Ribby 1:98 har sagt nej till det vansinniga förslaget.

 4. Tina skoog

  Ovanligt ogenomtänkt förslag. Visst måste man förnya men det finns ju massor av annan mark i västerhaninge för det. Låt kyrkbyn få vara kvar! Även kyrkskolan och gamla Åbyskolan.

 5. Harry

  Haninge liksom flera storstads kommuner har ett stort behov av bostäder och inte minst äldreboenden med närhet till kommunal service och kommunikationer. Hur ska behovet uppfyllas om man inte tillåter att det byggs där dessa kriterier kan uppfyllas? Med rätt färgsättning, materialval mm. så kommer nog ingen reagera negativt över det färdiga resultatet.

  Läs gärna en artikel från Dagens industri från den 10 april i år med bla. Stefan Attefall (tidigare bostadsminister) som just tar upp en del av problematiken att kunna bygga i Sverige.

  Artikeln:

  Stefan Attefall: Hänsyn till riksintressen har gått till överdrift
  • Fel! Inget filnamn angivet.

 6. Jonas Bjerke

  Själv tycker jag om ritningen och tror att det hjälper vårat samhälle med nya bostäder, sen att tingshuset ligger nära är ju inga problem.
  Kan tänka mig själv att småbarns familjer kommer att uppskatta närheten till skola och centrum.
  Sen att vara bakåtsträvare är ju som vanligt med folk som är rädda för förändring.
  Att förändra och förbättra Västerhaninge är ett måste för annars får vi inte den tillväxt som vi behöver.

  Det var mina tankar och åsikter.

  • Åsa Tunell

   Bakåtsträvare? Är det inte bra att kommande generationer ska kunna se samhället, som det tidigare såg ut. Barn kan gå en bit till skolan det dör dom inte av, vi på 60-talet överlevde!

 7. Britt

  Det vore bra om kommunen gav bygglov till en flerfamiljsfastighet så nära centrum och pendeltågsstationen. Ett utmärkt läge för flera kategorier Västerhaningebor, som för pensionärer med närhet till de båda livaktiga pensionsärsföreningarna i området samt för barnfamiljer med närhet till förskola och till Ribbyskolan. Att den byggnad som nu finns på tomten skulle behövas särskilt skydd som kulturellt värdefull är för mig obegripligt. Den tidigare ägare gjorde en stor insats genom att förändra fönstren och färgen på huset. Dessförinnan var det en av de allra fulaste husen i Västerhaninge, en stilmässig katastrof. Den föreslagna byggnaden skulle bara bli två våningar hög och kan knappast göra någon större skillnad vad gäller länken mellan kyrkan och bygdegården eller hota karaktären på centrumbebyggelsen.

 8. Elisabeth

  Det finns ett stort behov av små lägenheter till våra ungdomar som skulle tillgodoses i det här välgenomtänkta projektet.

 9. Sune Nilsson

  Information från Haninge Kommun.

  Ribby 1:97, Västerhaninge.
  Status i ärendet är att sökanden har återtagit sin ansökan och kommer avslutas utan prövning i sak. Mao har ärendet inte tagits upp idag på plan- och byggutskottet.

  Vänliga hälsningar,
  Karolina Lundquist

  Bygglovsingenjör / Kulturmiljöansvarig
  Stadsbyggnadsförvaltningen, Bygglovsavdelningen
  136 81 Haninge

  • Lars

   ?

  • Ernst Ditlev Eriksen

   Om det är så att man vill bygga i centrum finns det en stor tomt som idag användas som vild parkering. Som förfular hela centrum

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 haninge.org

Tema av Anders NorenUpp ↑