Hembygd i Haninge

Västerhaninge Centrum i framtiden!? Tyck till!

image_pdfimage_print

Hallå alla Gilletmedlemmar, kanske framför allt Västerhaningebor!

Vi hoppas att alla har hälsan och tillvaron under god kontroll och följer de rekommendationer som gäller. Verksamheten i Gillet går ju tomgång pga den uppkomna situationen och kommer ju att så göra ännu en tid, ingen vet hur länge.

Vi har nu fått ett akut ärende att hantera nämligen att svara på samrådshandlingarna för den framlagda detaljplanen för Västerhaninge Centrum.
Ni som inte tagit del av förslaget kan studera det genom att fortsätta läsa här.

En 3D bild över området

På nedanstående länk finns det totala planförslaget, en mycket omfattande akt!

https://www.haninge.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplanering-och-detaljplaner/detaljplaner/vasterhaninge-arsta-havsbad/vasterhaninge-centrum/

Den finns också utställd på Biblioteket i Västerhaninge och i Kommunhuset i Handen där man dessutom kan hämta en tryckt version av handlingarna.
Synpunkter på förslaget skall vara inne senast den 20 juli, en kort tid i vanliga fall men speciellt under rådande omständigheter varför vi nu ber er om hjälp att få fram synpunkter.
Det bör påpekas att alla enskilda kommunbor naturligtvis kan framföra individuella synpunkter direkt till kommunen.

Att läsa in sig på förslaget är sannerligen inte lätt men i inledningen till planförslaget finns en 3D vision som ger en bra allmänbild: 
https://cityplanneronline.com/Haningekommun/vhc

Som bilaga finns Planbeskrivning som ger goda beskrivningar på detaljnivå:
https://www.haninge.se/siteassets/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplanering-och-detaljplaner/detaljplaner/vasterhaninge-arsta-havsbad/vasterhaninge-centrum/samrad/planbeskrivning_samrad_slutversionen.pdf

SKOLOMRÅDET.
Haningegillet har sedan många år tillbaka arbetat för att det s.k. skolområdet skulle bevaras och vi tror nog att vi till stor del haft påverkan på den delen av planen. Alla byggnader, Klockargården, Åbygården, Lillebo och ”antikladan” föreslås bli kvar. På detta område planeras en förskola i två våningar, ungefär där Västergården tidigare låg, numera en spontan infartsparkering. Även Lillebo som skall ingå i förskoleverksamheten.
Vi har nog inte någon anledning att framföra större synpunkter på denna del av planen men kommer att framhålla att förskolan anpassas stilmässigt och byggnadstekniskt till de äldre byggnaderna som blir kvar.

CENTRUMOMRÅDET.
Det nuvarande kommersiella centrumet kommer att ersättas av ett antal byggnader med upp till åtta våningar som till största delen bebyggs i kvarter runt innergårdar. Höjden på husen varierar en hel del. Högst kommer en del av simhallen att sticka upp med 8 våningar.
På området som idag begränsas av Kyrkvägen-Nya Kyrkogården-Klockargatan-Bussgatan kommer 1000 lägenheter att byggas. Där blir ju Bibliotekshuset kvar och en simhall med 25 meters bassäng att uppföras.
En första reflexion är att området blir mycket komprimerat men lägenheterna är ju naturligtvis välkomna.

Ett parkeringshus föreslås på den lilla skogstomt där gångvägen till Åbyplan idag finns. Parkeringsutrymmen finns även i husens källarplan. I planbeskrivningen framgår att i området totalt finns parkeringsutrymmen både för boende, besökare och infartsparkerare enl. beräknat behov.

Tidplan
Om detaljplanen antas kvartal 1 2021 beräknas byggstart till kvartal 3 2021.  Preliminär byggtid är cirka 6 år från laga kraft. Butiker och övrig service utlovas att fungera under byggtiden.

Tyck till!
Förslaget är naturligtvis kontroversiellt, här finns plats för synpunkter, vi vill gärna ha era så snabbt som möjligt via mail till ordföranden i Dokumentationsgruppen, nils.sune.nilsson@gmail.com .

Det går också att kommentera texten som ligger här på haninge.org (efter artikeln) eller på FB, då kan alla läsa ditt bidrag i ärendet.

Se här ett väl genomarbetat inlägg från Gillets Anders Numan.

Haninge Hembygdsgille

6 kommentarer

 1. Soledad Abarzua

  Hej jag tycker att en park med utomhus teater läktare vore på sin plats så tex stadsteatern skulle kunna locka folk till västerhaninge ! Vid ombyggnaden av centrum ! Mer kultur och nöje till folket 😉

 2. Leif Quarsell

  Hej Blev mycket förvånad över förslaget med så höga hus (vilket vi motsätter oss) i ett område med trivsam lågbebyggelse. Simhallen tycker jag hör mera till området vid Hanveden IP där övriga idrottsaktiviteter finns! En stor del av VH´s attraktionskraft är grönområdena/parkerna och den låga centrumbebyggelsen som naturligtvis nu är i behov av en ansiktslyftning. Det ser inte ut att bli mycket kvar av grönområdet som frontar Villavägen och Akka vårdcentral. Tar man också bort det stora och pampiga träden i denna park så förlorar hela området sin charm. Hoppas det blir många protester men också konstruktiv kritik på det lagda förslaget. Fler bostäder behövs men inga höghus i VH

 3. Gunlög Marshall

  Tveksamt att det ska vara så höga hus, den gamla miljön borde få styra utformningen, bygga lägre hus även om flera bostäder behövs.
  Förskolan bör utformas som gamla skolan, Åbygården, passar ihop med kulturmiljön i området. En liten utomhusscen i eller i närheten av detta område.

 4. Sune Nilsson

  Ett urval synpunkter (tryckbara) som kommit redaktören tillhanda via FB och andra kanaler:
  Maria Larsson
  Inge vidare, tycker jag. Mindre grönområde, parkering och affärer i bostads husen, eller inga?

  Elisabeth Brodin Larsson
  Låt Västerhaninge vara lantligt Stadsmiljön kan stanna i Handen !

  Marie-Louise Björkman
  Nej, nej, nej och åter NEJ!!!!
  Nu blir det protest här! Vilket vansinne!
  Visserligen behöver centrumet fräschas upp. Men inte med 6-7 våningshus.
  Låt vårat centrum fortsätta vara charmigt som Salonen själv tycker att det är.
  Vari ligger charmigheten med HÖGHUS?????

  Bella Dona
  Tycker det är verkligen på tiden och göra en upprustning och locka fler människor dit !

  Kenneth Bärund
  Idiotin är gränslös..vansinnet från Handen sprider sig söderut…Västerhaninge och stackars oss i Tungelsta som ska förtätas och förfulas in absurdum.

  Göran Lindberg
  Men, är det inte bra med bostäder? Eller är det bara bra när det byggs någon annan stans?

  Mats-Einar Jakobsson
  bygga bostäder ja men inte just där finns massor av mark i kringområdena…vi blir ytterligare ett betong getto i förorten .

  Göran Lindberg (svar)

  Mats-Einar Jakobsson
  javisst, ribbyängar, gravfälten, åbyängar mfl. Områden. Är det inte bättre att dessa områden för vara just gröna

  Jerry Åberg
  Varför förstöra våra grönområden med en simhall när vi har plats vid Hanveden?

  Eva Bäckgren

  Jerry Åberg
  ja tycker det är idiotiskt att lägga simhallen i centrum, bostäder är bra

  Micael Fohlin
  Är väl jätte bra pendeln i närhet, stationsområdet en citykärna

 5. Kjell Bävergren

  Det kändes som en dolkstöt i hjärtat när man först såg planerna på att jämna affärscentrum till grunden, och sedan bygga 1000(!) bostäder på dess plats, och nuvarande byggnsfria ytor!

  Sedan 1985 är det en markant ökning av biltrafiken på Tungelstavägen. (Vart ska alla ta vägen???).
  Nederstaledens villabebyggelse har ju blivit rejält utbyggd Västerut på de tidigare gärdena.

  Centrumbebyggelsen -med sin lite lantliga och småskaliga framtoning från omkring 1969(?)- har bevarat detta på ett bra sätt, med smärre omdaningar. Jag tänker på sådant som byggandet av Apotekshuset, flytten av biblioteket till f.d. Kommunalhuset, införande av ett Systembolag, flytt och utbyggnad av ”Bagarstugan” från dess tidigare plats (”Paus”) intill Konsum/Coop.
  ”Bagarstugan” är med sitt diversifierade utbud unikt i Haninge kommun.

  Man har alltså såväl konditori, bageri, kafé, samt lunchservering i en och samma lokal:-)
  Det är träffpunkten nr. 1 i centrum.

  Centrumets låga byggnader förstärker prägeln av ”lantlighet”, att förknippas med detta stationsamhälle.
  Vi som boende känner ej att vi behöver 3-4-5-6-7-våningshus med 1000(!) bostäder i centrum.
  Det lär vara annorlunda för kommunalpolitiker, och för samhällsutvecklingen.

  Sedan 1985 är det en markant ökning av biltrafiken på Tungelstavägen. (Vart ska alla ta vägen?).
  Nederstaledens villabebyggelse har ju blivit rejält utbyggd Västerut på de tidigare gärdena.

  Detta kommer att radikalt förändra bilden av nuvarande lugna och småskaliga centrum till något som liknar ”Miljonprogramförorter”. Låt vara att man dock planerar att bygga husen i icke ”standardutseende” vad gäller höjd, liksom i nämda förorter.

  Det är naturligtvis VÄLDIGT svårt att föreställa sig ett nytt centrum, som ej längre består av massiva hyreshus -bland annat uppförda på nuvarande bilperkeringar- som på bottenplanet har butiker av olika slag.

  Jag tror mig även av detaljplanen ha förstått att man på t.ex. våning 1 kan tänkas ha samlingslokaler av olika slag.
  Kanske för kulturella ändåmål, etc. Den ökade polulasen kan möjligen understödja sådant, men jag har mina tvivel.
  Kulturhuset i Handen borde rimligen räcka till för sådant. (Statistik för besökande, etc. kan säkert enkelt vaskas fram).

  En stor oro för ett par saker är:

  -”Butiksdöden”.

  Se vad som händer i Handen centrum: Många små butiker har ej längre råd att betala hyran för sina respektive lokaler. Jag har under året insett att ett STORT problem för dem är ”Internethandeln”. Folk köper helt enkelt varor, där de säljs till lägst pris!

  Och…. det är tydligen även så att unga människor (utan skrupler) går in i affär som säljer skor, kläder, etc. och provar varorna. Om de gillar något, så¨köper de INTE varan. De beställer den istället via Internet, till ett lägre pris…

  Ett annat ofog är att man beställer t.ex. ett klädesplagg i 4 storlekar, och behåller det som passar bäst, och returnerar de övriga -eller returnewrar alla plagg- för att beställa plagget billigare via Internet.

  -Hur kommer butikshyrorna att slå mot de etablerade rörelserna, eller nytillkomna?

  -Kommer nuvarande rörelser att över huvud taget kunna återuppstå?
  Eller blir det istället ett centrum präglat av ”Starbucks”, ”Mac Donald´s”, ”Seven-Eleven” som i vilket könlöst merkantilbetponat förortscentrum som helst?

  Kommer det att finnas plats (och överkomliga hyror) för sådant som en blomsterbutik, frisörsalong, lunchrestaurang? Alla med en bra personlig service, utan den stressade och sterila miljö som är vanlig i sådana ökända miljöer.

  Kommer det att bli som att ”-sticka in till CENTRUM” (som till ett mycket distinkt stadsliknande område), till skillnad från dagens mer ”lantliga” (om uttrycket tillåts) område?

  1000 lägenheter i centrum, intill pendeltågstationen…..

  Med ett genomsnitt om 4 personer i varje lägenhet, blir det MÅNGA boende som dagligen ska åka bil, pendeltåd, buss…
  Det där planerade bilparkingshuset på den före detta kommunalhustomet åt Åbyrondellen ska tydligen räcka till för såväl de som ej parkerar sin bil under respektive bostadshus, samt de som har ärenden till Systembolag, Apotek, Hemköp, Konsum/Coop, cateringköp via Bagarstugan, etc.

  Tillåt mig att MYCKET kraftigt tvivla på bilisternas önskan till omaket att parkera X antal hundra meter upp/ned i ett parkeringshus, för att senare gå till centrum och senare återvända med ett antal matkassar/flak med skräpöl till bilen!

  De positiva sakerna med detaljplanen är att man INTE påverkar Åbygården, Klockarstugan, etc.

  Det är dock tråkigt att att vissa grönområden försvinner. Som intill den mindre parkeringsplatsen Väster om centrum.

  Att fundera över:

  -Den förändrade bilden av ”Stationscentrum” till ”förortscentrum”.

  -MÅNGA fler personer i området. Förortsmentalitet, otrygghet, och droghandel?

  -Simhallen bör byggas intill Hanvedenområdet!

 6. Jaan Ungerson

  Västerhaninge som kommundel präglas i hög grad av relativt låg och småskalig bebyggelse. Området närmast centrum präglas förutom av kyrkan och kyrkogården av rad- och kedjehus samt fristående villor. Karaktären på orten kan väl närmast beskrivas som en sedan den stora etableringsvågen och byggnationen på 1960-talet organiskt vidareutvecklat och framvuxet stabilt samhälle. Det låga och småskaliga centrumet är som nav och träffpunkt en viktig del för såväl den sociala integrationen som sociala identifikationen till kommundelen.
  Enligt vad som uttryckts i utvecklingsprogrammet från 2012 för Västerhaninge är det viktigt att: Det nuvarande intrycket av småstad ska tas tillvara och förstärkas. Det står också uttryckt att: Tillkommande bebyggelse inom detaljplaneområdet får byggas något högre än befintlig bebyggelse.
  Den presenterade detaljplanen tar inte tillvara någondera av det ovanstående. Ett kraftigt förtätat centrumkomplex med byggnader på upp till åtta våningar kan knappast rymmas inom begreppet ”något högre”. Ett första krav på en ombyggnad i centrum måste vara att ingen bebyggelse får vara högre än tre våningar – och då med den med kommersiella lokaler inredda bottenvåningen inräknad. Det ”Västerhaninge Manhattan” som presenteras i detaljplanen skulle i hög grad bryta av mot all omgivande bebyggelse och förutom att bryta sönder den struktur med centrum som mötesplats som i dag håller samman kommundelen socialt i grunden ändra karaktären på orten till oigenkännlighet. I samrådshandlingen konstatateras att: Läsbarheten av sockencentrats utveckling till kommun och handelscentrum under 1900-talet bedöms minska avsevärt. Den förtätning med höga byggnader som presenteras i detaljplanen skulle sannolikt genom frånvaro av hemkänsla inför de stora och för kommundelen främmande höghusen också öka känslan av otrygghet i området.
  Även placeringen av det planerade badhuset bör omprövas. Att kommundelen efter alla de år som man arbetat för att få ett badhus till Västerhaninge är det absolut välkommet. Men placeringen i centrum är knappast lämpligt. Byggnaden kommer att ligga som en kloss som isolerar centrum från de områden som finns utmed Villavägen och Nedersta. En lämpligare placering för simhallen borde vara i närheten av Hanvedens idrottsplats.
  I samrådshandlingen noteras att ett förverkligande av detaljplanen skulle innebära att: Särskilt värdefulla delar av kulturmiljön försvinner, i form av den välbevarade och tidstypiska centrumanläggningen samt delar av centrumparken. Mot bakgrund av det bör frågan om rivning av centrum först prövas av Riksantikvarieämbetet. Under alla omständigheter måste tankarna kring om- och utbyggnad av centrum tas till omprövning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2020 haninge.org

Tema av Anders NorenUpp ↑