Hembygd i Haninge

Västerhaninge Centrum i framtiden!? Tyck till!

Hallå alla Gilletmedlemmar, kanske framför allt Västerhaningebor!

Vi hoppas att alla har hälsan och tillvaron under god kontroll och följer de rekommendationer som gäller. Verksamheten i Gillet går ju tomgång pga den uppkomna situationen och kommer ju att så göra ännu en tid, ingen vet hur länge.

Vi har nu fått ett akut ärende att hantera nämligen att svara på samrådshandlingarna för den framlagda detaljplanen för Västerhaninge Centrum.
Ni som inte tagit del av förslaget kan studera det genom att fortsätta läsa här.

En 3D bild över området

På nedanstående länk finns det totala planförslaget, en mycket omfattande akt!

https://www.haninge.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplanering-och-detaljplaner/detaljplaner/vasterhaninge-arsta-havsbad/vasterhaninge-centrum/

Den finns också utställd på Biblioteket i Västerhaninge och i Kommunhuset i Handen där man dessutom kan hämta en tryckt version av handlingarna.
Synpunkter på förslaget skall vara inne senast den 20 juli, en kort tid i vanliga fall men speciellt under rådande omständigheter varför vi nu ber er om hjälp att få fram synpunkter.
Det bör påpekas att alla enskilda kommunbor naturligtvis kan framföra individuella synpunkter direkt till kommunen.

Att läsa in sig på förslaget är sannerligen inte lätt men i inledningen till planförslaget finns en 3D vision som ger en bra allmänbild: 
https://cityplanneronline.com/Haningekommun/vhc

Som bilaga finns Planbeskrivning som ger goda beskrivningar på detaljnivå:
https://www.haninge.se/siteassets/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplanering-och-detaljplaner/detaljplaner/vasterhaninge-arsta-havsbad/vasterhaninge-centrum/samrad/planbeskrivning_samrad_slutversionen.pdf

SKOLOMRÅDET.
Haningegillet har sedan många år tillbaka arbetat för att det s.k. skolområdet skulle bevaras och vi tror nog att vi till stor del haft påverkan på den delen av planen. Alla byggnader, Klockargården, Åbygården, Lillebo och ”antikladan” föreslås bli kvar. På detta område planeras en förskola i två våningar, ungefär där Västergården tidigare låg, numera en spontan infartsparkering. Även Lillebo som skall ingå i förskoleverksamheten.
Vi har nog inte någon anledning att framföra större synpunkter på denna del av planen men kommer att framhålla att förskolan anpassas stilmässigt och byggnadstekniskt till de äldre byggnaderna som blir kvar.

CENTRUMOMRÅDET.
Det nuvarande kommersiella centrumet kommer att ersättas av ett antal byggnader med upp till åtta våningar som till största delen bebyggs i kvarter runt innergårdar. Höjden på husen varierar en hel del. Högst kommer en del av simhallen att sticka upp med 8 våningar.
På området som idag begränsas av Kyrkvägen-Nya Kyrkogården-Klockargatan-Bussgatan kommer 1000 lägenheter att byggas. Där blir ju Bibliotekshuset kvar och en simhall med 25 meters bassäng att uppföras.
En första reflexion är att området blir mycket komprimerat men lägenheterna är ju naturligtvis välkomna.

Ett parkeringshus föreslås på den lilla skogstomt där gångvägen till Åbyplan idag finns. Parkeringsutrymmen finns även i husens källarplan. I planbeskrivningen framgår att i området totalt finns parkeringsutrymmen både för boende, besökare och infartsparkerare enl. beräknat behov.

Tidplan
Om detaljplanen antas kvartal 1 2021 beräknas byggstart till kvartal 3 2021.  Preliminär byggtid är cirka 6 år från laga kraft. Butiker och övrig service utlovas att fungera under byggtiden.

Tyck till!
Förslaget är naturligtvis kontroversiellt, här finns plats för synpunkter, vi vill gärna ha era så snabbt som möjligt via mail till ordföranden i Dokumentationsgruppen, nils.sune.nilsson@gmail.com .

Det går också att kommentera texten som ligger här på haninge.org (efter artikeln) eller på FB, då kan alla läsa ditt bidrag i ärendet.

Se här ett väl genomarbetat inlägg från Gillets Anders Numan.

Haninge Hembygdsgille

17 kommentarer

 1. Soledad Abarzua

  Hej jag tycker att en park med utomhus teater läktare vore på sin plats så tex stadsteatern skulle kunna locka folk till västerhaninge ! Vid ombyggnaden av centrum ! Mer kultur och nöje till folket 😉

 2. Leif Quarsell

  Hej Blev mycket förvånad över förslaget med så höga hus (vilket vi motsätter oss) i ett område med trivsam lågbebyggelse. Simhallen tycker jag hör mera till området vid Hanveden IP där övriga idrottsaktiviteter finns! En stor del av VH´s attraktionskraft är grönområdena/parkerna och den låga centrumbebyggelsen som naturligtvis nu är i behov av en ansiktslyftning. Det ser inte ut att bli mycket kvar av grönområdet som frontar Villavägen och Akka vårdcentral. Tar man också bort det stora och pampiga träden i denna park så förlorar hela området sin charm. Hoppas det blir många protester men också konstruktiv kritik på det lagda förslaget. Fler bostäder behövs men inga höghus i VH

 3. Gunlög Marshall

  Tveksamt att det ska vara så höga hus, den gamla miljön borde få styra utformningen, bygga lägre hus även om flera bostäder behövs.
  Förskolan bör utformas som gamla skolan, Åbygården, passar ihop med kulturmiljön i området. En liten utomhusscen i eller i närheten av detta område.

 4. Sune Nilsson

  Ett urval synpunkter (tryckbara) som kommit redaktören tillhanda via FB och andra kanaler:
  Maria Larsson
  Inge vidare, tycker jag. Mindre grönområde, parkering och affärer i bostads husen, eller inga?

  Elisabeth Brodin Larsson
  Låt Västerhaninge vara lantligt Stadsmiljön kan stanna i Handen !

  Marie-Louise Björkman
  Nej, nej, nej och åter NEJ!!!!
  Nu blir det protest här! Vilket vansinne!
  Visserligen behöver centrumet fräschas upp. Men inte med 6-7 våningshus.
  Låt vårat centrum fortsätta vara charmigt som Salonen själv tycker att det är.
  Vari ligger charmigheten med HÖGHUS?????

  Bella Dona
  Tycker det är verkligen på tiden och göra en upprustning och locka fler människor dit !

  Kenneth Bärund
  Idiotin är gränslös..vansinnet från Handen sprider sig söderut…Västerhaninge och stackars oss i Tungelsta som ska förtätas och förfulas in absurdum.

  Göran Lindberg
  Men, är det inte bra med bostäder? Eller är det bara bra när det byggs någon annan stans?

  Mats-Einar Jakobsson
  bygga bostäder ja men inte just där finns massor av mark i kringområdena…vi blir ytterligare ett betong getto i förorten .

  Göran Lindberg (svar)

  Mats-Einar Jakobsson
  javisst, ribbyängar, gravfälten, åbyängar mfl. Områden. Är det inte bättre att dessa områden för vara just gröna

  Jerry Åberg
  Varför förstöra våra grönområden med en simhall när vi har plats vid Hanveden?

  Eva Bäckgren

  Jerry Åberg
  ja tycker det är idiotiskt att lägga simhallen i centrum, bostäder är bra

  Micael Fohlin
  Är väl jätte bra pendeln i närhet, stationsområdet en citykärna

 5. Kjell Bävergren

  Det kändes som en dolkstöt i hjärtat när man först såg planerna på att jämna affärscentrum till grunden, och sedan bygga 1000(!) bostäder på dess plats, och nuvarande byggnsfria ytor!

  Sedan 1985 är det en markant ökning av biltrafiken på Tungelstavägen. (Vart ska alla ta vägen???).
  Nederstaledens villabebyggelse har ju blivit rejält utbyggd Västerut på de tidigare gärdena.

  Centrumbebyggelsen -med sin lite lantliga och småskaliga framtoning från omkring 1969(?)- har bevarat detta på ett bra sätt, med smärre omdaningar. Jag tänker på sådant som byggandet av Apotekshuset, flytten av biblioteket till f.d. Kommunalhuset, införande av ett Systembolag, flytt och utbyggnad av “Bagarstugan” från dess tidigare plats (“Paus”) intill Konsum/Coop.
  “Bagarstugan” är med sitt diversifierade utbud unikt i Haninge kommun.

  Man har alltså såväl konditori, bageri, kafé, samt lunchservering i en och samma lokal:-)
  Det är träffpunkten nr. 1 i centrum.

  Centrumets låga byggnader förstärker prägeln av “lantlighet”, att förknippas med detta stationsamhälle.
  Vi som boende känner ej att vi behöver 3-4-5-6-7-våningshus med 1000(!) bostäder i centrum.
  Det lär vara annorlunda för kommunalpolitiker, och för samhällsutvecklingen.

  Sedan 1985 är det en markant ökning av biltrafiken på Tungelstavägen. (Vart ska alla ta vägen?).
  Nederstaledens villabebyggelse har ju blivit rejält utbyggd Västerut på de tidigare gärdena.

  Detta kommer att radikalt förändra bilden av nuvarande lugna och småskaliga centrum till något som liknar “Miljonprogramförorter”. Låt vara att man dock planerar att bygga husen i icke “standardutseende” vad gäller höjd, liksom i nämda förorter.

  Det är naturligtvis VÄLDIGT svårt att föreställa sig ett nytt centrum, som ej längre består av massiva hyreshus -bland annat uppförda på nuvarande bilperkeringar- som på bottenplanet har butiker av olika slag.

  Jag tror mig även av detaljplanen ha förstått att man på t.ex. våning 1 kan tänkas ha samlingslokaler av olika slag.
  Kanske för kulturella ändåmål, etc. Den ökade polulasen kan möjligen understödja sådant, men jag har mina tvivel.
  Kulturhuset i Handen borde rimligen räcka till för sådant. (Statistik för besökande, etc. kan säkert enkelt vaskas fram).

  En stor oro för ett par saker är:

  -“Butiksdöden”.

  Se vad som händer i Handen centrum: Många små butiker har ej längre råd att betala hyran för sina respektive lokaler. Jag har under året insett att ett STORT problem för dem är “Internethandeln”. Folk köper helt enkelt varor, där de säljs till lägst pris!

  Och…. det är tydligen även så att unga människor (utan skrupler) går in i affär som säljer skor, kläder, etc. och provar varorna. Om de gillar något, så¨köper de INTE varan. De beställer den istället via Internet, till ett lägre pris…

  Ett annat ofog är att man beställer t.ex. ett klädesplagg i 4 storlekar, och behåller det som passar bäst, och returnerar de övriga -eller returnewrar alla plagg- för att beställa plagget billigare via Internet.

  -Hur kommer butikshyrorna att slå mot de etablerade rörelserna, eller nytillkomna?

  -Kommer nuvarande rörelser att över huvud taget kunna återuppstå?
  Eller blir det istället ett centrum präglat av “Starbucks”, “Mac Donald´s”, “Seven-Eleven” som i vilket könlöst merkantilbetponat förortscentrum som helst?

  Kommer det att finnas plats (och överkomliga hyror) för sådant som en blomsterbutik, frisörsalong, lunchrestaurang? Alla med en bra personlig service, utan den stressade och sterila miljö som är vanlig i sådana ökända miljöer.

  Kommer det att bli som att “-sticka in till CENTRUM” (som till ett mycket distinkt stadsliknande område), till skillnad från dagens mer “lantliga” (om uttrycket tillåts) område?

  1000 lägenheter i centrum, intill pendeltågstationen…..

  Med ett genomsnitt om 4 personer i varje lägenhet, blir det MÅNGA boende som dagligen ska åka bil, pendeltåd, buss…
  Det där planerade bilparkingshuset på den före detta kommunalhustomet åt Åbyrondellen ska tydligen räcka till för såväl de som ej parkerar sin bil under respektive bostadshus, samt de som har ärenden till Systembolag, Apotek, Hemköp, Konsum/Coop, cateringköp via Bagarstugan, etc.

  Tillåt mig att MYCKET kraftigt tvivla på bilisternas önskan till omaket att parkera X antal hundra meter upp/ned i ett parkeringshus, för att senare gå till centrum och senare återvända med ett antal matkassar/flak med skräpöl till bilen!

  De positiva sakerna med detaljplanen är att man INTE påverkar Åbygården, Klockarstugan, etc.

  Det är dock tråkigt att att vissa grönområden försvinner. Som intill den mindre parkeringsplatsen Väster om centrum.

  Att fundera över:

  -Den förändrade bilden av “Stationscentrum” till “förortscentrum”.

  -MÅNGA fler personer i området. Förortsmentalitet, otrygghet, och droghandel?

  -Simhallen bör byggas intill Hanvedenområdet!

 6. Jaan Ungerson

  Västerhaninge som kommundel präglas i hög grad av relativt låg och småskalig bebyggelse. Området närmast centrum präglas förutom av kyrkan och kyrkogården av rad- och kedjehus samt fristående villor. Karaktären på orten kan väl närmast beskrivas som en sedan den stora etableringsvågen och byggnationen på 1960-talet organiskt vidareutvecklat och framvuxet stabilt samhälle. Det låga och småskaliga centrumet är som nav och träffpunkt en viktig del för såväl den sociala integrationen som sociala identifikationen till kommundelen.
  Enligt vad som uttryckts i utvecklingsprogrammet från 2012 för Västerhaninge är det viktigt att: Det nuvarande intrycket av småstad ska tas tillvara och förstärkas. Det står också uttryckt att: Tillkommande bebyggelse inom detaljplaneområdet får byggas något högre än befintlig bebyggelse.
  Den presenterade detaljplanen tar inte tillvara någondera av det ovanstående. Ett kraftigt förtätat centrumkomplex med byggnader på upp till åtta våningar kan knappast rymmas inom begreppet ”något högre”. Ett första krav på en ombyggnad i centrum måste vara att ingen bebyggelse får vara högre än tre våningar – och då med den med kommersiella lokaler inredda bottenvåningen inräknad. Det ”Västerhaninge Manhattan” som presenteras i detaljplanen skulle i hög grad bryta av mot all omgivande bebyggelse och förutom att bryta sönder den struktur med centrum som mötesplats som i dag håller samman kommundelen socialt i grunden ändra karaktären på orten till oigenkännlighet. I samrådshandlingen konstatateras att: Läsbarheten av sockencentrats utveckling till kommun och handelscentrum under 1900-talet bedöms minska avsevärt. Den förtätning med höga byggnader som presenteras i detaljplanen skulle sannolikt genom frånvaro av hemkänsla inför de stora och för kommundelen främmande höghusen också öka känslan av otrygghet i området.
  Även placeringen av det planerade badhuset bör omprövas. Att kommundelen efter alla de år som man arbetat för att få ett badhus till Västerhaninge är det absolut välkommet. Men placeringen i centrum är knappast lämpligt. Byggnaden kommer att ligga som en kloss som isolerar centrum från de områden som finns utmed Villavägen och Nedersta. En lämpligare placering för simhallen borde vara i närheten av Hanvedens idrottsplats.
  I samrådshandlingen noteras att ett förverkligande av detaljplanen skulle innebära att: Särskilt värdefulla delar av kulturmiljön försvinner, i form av den välbevarade och tidstypiska centrumanläggningen samt delar av centrumparken. Mot bakgrund av det bör frågan om rivning av centrum först prövas av Riksantikvarieämbetet. Under alla omständigheter måste tankarna kring om- och utbyggnad av centrum tas till omprövning.

 7. Ulla Kym

  Vanvett med så höga hus! En simhall bör naturligtvis finnas på idrottsplatsen, Hanveden. Låt INTE politikerna förvandla Västerhaninge till ett nytt förortsgetto. Människor bor i Vh för närheten till natur annars hade de säkert bott i nya Vega eller Brandbergen.

 8. Nils

  Låt centrum vara som det är! Fixa till nuvarande fasader istället. Med era planer på att bygga om centrum så kommer det bli ett helvete att åka handla och parkera bilen. Simhallen kan ni bygga i Hanveden. Jag hoppas att det inte blir en massa hyresrätter för då kommer centrum bli ett värre pundarcentrum än vad det redan är idag!

 9. Laila Alsén

  Simhallen bör byggas vid Hanvedens IP. Det bör inte byggas fler lägenheter i centrum, lockar till kriminalitet och skadegörelse och absolut inga bostadshus med så mycket som 8 våningar. Fler parkeringsplatser gör att fler kör bil och behöver P-plats. Bevara centrumet som det är och ta till vara hur det ser ut i Handen där flertalet butiker har svårt att få ekonomin att fungera. Västerhaninge skall vara en plats med träd och grönska.

 10. Conny Höjd

  Lägg simhallen i gropen vid idrottsplatsen ist. Där kan även bostäderna byggas likt i Vendelsömalm. Simhallen bör för övrigt vara en 50 meters bassäng så riktiga tävlingar kan hållas där.

 11. Annica Glad

  Jag hoppas att det inte blir stora fula betongklumpar med de vackra och äldre trähusen någonstans drunknande mitt i.
  Ta hänsyn till att det gröna måste finnas som blandas upp med bostadshusen. Ge lite karaktär och något som förgyller och inte förstör trivseln.
  Uteplatser med grillar för boenden, fruktträd istället för träd som kan ge de boende ett tillskott, bärbuskar istället för prydnadsbuskar.
  Miljön måste vara för människan och inte bara en förvaringsplats. Sätt Västerhaninge på kartan som den kommun som förstod hur viktig miljön är för alla som bor och befinner sig där. Håll hyrorna på en rimlig nivå. Ett par lokaler som boende kan hyra för en fest ( då stör man inte grannarna ) men framför allt ge en härlig miljö för rekreation och trivsel.

 12. Sune Nilsson

  Från Åke Almi, Västerhaninge har denna kommentar kommit via mail:

  Vid platsen där det planeras att bygga ett nytt parkeringsgarage byggs istället lägre bostäder, 2 till 3 våningar med ett garage för dessa under jord.

  Centrumets parkeringsgarage placeras i flera våningar under nuvarande och kommande centrum samt de planerade byggnaderna där.
  Ovanför detta underjordiska garage förläggs en galleria med två våningar – en våning under marknivå och en på marknivå.
  Bussterminalen förläggs under jord med anslutning till tunneln under pendelstågsstationen samt den del av gallerian som är under jord.
  På detta sätt får man en naturlig anslutning mellan gallerians våning under mark via bussterminalen till pendeltågetsstationen.

  Genom att förlägga en bussterminal under jord kan ytan där bussarna nu finns istället bebyggas med bostäder med lägre höjd.

  Simhallen förflyttas till Hanveden. I samband med detta finns det plats att göra den till en fullstor tävlingsarena med hopptorn med mera.
  Detta ökar attraktionskraften i att förlägga tävlingar av internationell karaktär.
  Under denna simhall och runt om denna planeras och byggs lokaler för olika inomhussporter som brottning, boxning, bowling, bågskytte, bowls, curling med mera.
  Gör Hanvedens idrottplats till ett ordentligt sportcenter helt enkelt.

  Där simhallen nu är planerad att byggas i det nuvarande förslaget kan istället ytterligare lägre bostäder byggas i anslutning till centrumområdet.
  Då en mycket större yta blir tillgänglig för bebyggelse kan samma antal som i det liggande förslaget bo i centrumområdet och då behöver inte de nya byggnaderna bli så höga längre.

  Bygg dessutom de nya byggnaderna i trä i 2 till i undantagsfall max 3 våningar och gör det med ett “levande” hantverksuttryck som harmoniserar med kulturbyggnaderna och omgivningarna
  Den befintliga planen skapar i min mening ett själlöst mini Metropolis med betonghöghus som kommer att skymmer den vidsträckta överblicken man har idag.
  Charmen med Västerhaninge centrum är just att det inte är en betongförort med höga hus utan mer lantligt, behåll detta och utveckla samt försköna denna miljö.

  Evenuellt skulle pendeltågststationen kunna däckas över med byggnader alternativt parkeringsplatser.
  Då skulle man på flera ställen kunna gå över och passera stationen och spårområdet som nu blockerar den naturliga kontakten mellan de olika områdena av Västerhaninge.

 13. Sune Nilsson

  Inlägg som kommit som mail!

  På filmen som Petri Salonen pratar om byggnationen i centrum nämner han att man vill uppnå en statskänsla. Varför? Vill man satsa på statskänsla kan man sträva efter det i Handen. Västerhaninge är ett gammalt samhälle med gamla fina kulturbyggnader runt centrum, försök att behålla den känslan i centrum och bygg i en stil som passar ihop med de gamla husen. Tycker det är helt fel att bygga så många och höga hus. Bygg inga hus högre än två våningar. Enligt ritningen kommer man att bygga hus väldigt nära kyrkogården vilket vi tycker är högst olämpligt. Kyrkogården är en rofylld plats och bör få fortsätta vara det. Vi tror inte att det blir ett lugnare centrum om man bygger 1000 lägenheter där. Vi tycker att ritningarna som Anita och Bosse Stjernström skickat in till Gillet ser bra ut, mer byggnation behövs inte i centrum. Bygga en förskola vid Åbygården är bra men det kommer att gå åt en stor del av parkområdet till gård åt barnen. Därför är det viktigt att behålla lite grönområden och de fina träden på andra ställen.

  Vad vi läst om parkeringar står det mycket om infartsparkeringar men vad ska vi som besöker centrum för att handla parkera? Det tilltänkta parkeringsgaraget kommer att se ut som en stor kloss bredvid Klockargården, måste finnas någon bättre lösning .När man räknade parkeringsplatser i centrum det inte ut som man räknat alla bilar som parkerar efter Nederstaleden på båda sidor. De kommer givetvis att fortsätta parkera där om det blir för få platser i centrum, vilket upplevs besvärligt för oss som bor i Hantverksområdet och Nedersta trädgårdsstad, allra helst vintertid. Viktigt att det blir nära mellan parkering och affärer så folk handlar i centrum, så vi får behålla våra butiker. Vi ser idag flera tomma lokaler i centrum en del har blivit tomma pga för hög hyra. Den risken finns också i ett nybyggt centrum. Vi undrar också var alla boende i centrum skall parkera? För även om man bor nära kommunikationer så kommer många att ha bil.

  Kan inte se på ritningen var bussterminalen skall vara. Den bör väl ligga nära pendeltåget?

  Vi tycker inte att en simhall skall byggas i centrum måste finnas någon annan bättre plats t.ex mellan Ringvägen och Nynäsvägen, gångavstånd till pendeltåget. En simhall i centrum innebär att det behövs fler parkeringsplatser. Alla kommer inte att åka kommunalt dit.

  Det enda som är positivt med denna centrumritning är att man valt att behålla de gamla byggnaderna Klockargården, Åbygården, Lillebo och Biblioteket (gamla kommunalhuset).

  Med vänlig hälsning

  Agneta och Ove Andersson

 14. Sune Nilsson

  Denna kommentar har kommit via mail_

  Jag ställer mig starkt kritisk till de förändring som presenteras i detaljplanen i stort. Det finns glimtar som givetvis är positiva men dessvärre så tycker jag det negativa översköljer det positiva. Tänkte också endart presentera mina synpunkter kring det jag inte gillar till dig här.

  Jag värdesätter starkt den småortmiljö som idag existerar kring Västerhaninge överlag och vårt centrum. Balansen mellan stad och småort uttrycker sig bra i den rådande stadsmiljö som existerar runt om i orten. Det finns ingen anledning enligt mig att ändra på den bilden.
  Att man vill bygga X antal nya höghus över centrumet är det som får mig att starkt rygga tillbaka för en sådan drastiskt förändring skulle enligt mig starkt förändra bilden av Västerhaninge och den småortmiljön som idag existerar. Det skulle också starkt bryta med övriga Västerhaninge och övriga orter som ligger längst pendeltågsstationen som inte har några höghus alls i sina områden.

  Med respekt för omgivningen och framförallt kyrkan och kyrkogården som legat på sin plats i nästan 800 år känner det vemodigt att börja bygga stad nära inpå en sådan stark gestalt i Västerhaninge, alltså Västerhaninge kyrka. Den lugna miljön runt kyrkogården skulle bytas ut mot mer trafik och betydligt mer människor som kommer röra sig i området. Det behöver inte vara något negativt i sig. Men att bygga dessa höghus så nära inpå kyrkan och kyrkogården är för mig något som ska undvikas.

  Mvh Dennis Askling

 15. Sune Nilsson

  Denna kommentar har kommit via mail till Gillet men också sänts till direkt till kommunen!

  Nej, nej, och åter nej. Det är inte för att mötas av höga hus som jag lämnade Stockholm och flyttade till Västerhaninge! En upprustning, om stammar och grunder tillåter, med tillbyggnader på en eller två våningar, kan fungera. Men inte dessa kolosser till hus.

  Dagens centrum är byggt på en mänsklig skala och känns varmt och välkomnande, samtidigt som den gamla bebyggelsen får sitt utrymme och inte dränks av den moderna. Tvärtemot vad som skrivs på webbsidan bevaras inte de befintliga kvalitéerna, dvs. detaljplanens syfte uppnås ej. ”Platsens rika kulturmiljö” förstörs nästan helt. De föreslagna husen är ALLDELES för höga, och sammanhanget med den gamla byn och dess kyrka bryts helt.
  Det MÅSTE gå att förnya och rusta upp ett centrum från 1960-talet utan att exploateringsgraden höjs till denna nivå!

  Om de nya husen byggs i trä och målas i färger som harmonierar både med de gamla trähusen och kyrkan – se till exempel det nya bostadsområdet öster om Tungelsta järnvägsstation – så skapar man en ny, modern miljö som harmonierar med den ursprungliga.

  Och att rita in badhus och p-hus där det nu står hundraåriga tallar måste vara att helt blunda för alla miljöhänsyn. Webbsidan talar om ”värdefulla träd” men tar samtidigt bort ett tjugotal. Inkonsekvent. Gamla träd tar ju upp väldigt mycket mera koldioxid än unga, nyplanterade, vilket planarkitekten borde känna till. Alla planer som innebär att hundraåriga träd fälls bryter mot allt vi behöver tänka på i dessa tider av klimatförändringar.

  De generösa parkeringarna är idag viktiga som pendelparkeringar. Att tvingas in i ett p-hus istället, med allt vad det innebär, lägger förmodligen ytterligare en dyrbar kvart i restid till de som pendlar in till centrala Stockholm från Västerhaninge. Dvs. Haninge kommun blir mindre attraktivt som ett lantligt alternativ till de som arbetar i huvudstaden men vill bo naturnära. Tvärtemot de intentioner som beskrivs på webbsidan.

  Var ska dagens service med matbutiker, Systembolag, Apotek, bageri, optiker, florist m.m. få plats under tiden? Hittar ingen beskrivning av temporär lösning för dem.

  Det enda som är positivt i förslaget är att det (oklart var) ska erbjudas samlingslokaler, något det blivit ont om i Västerhaninge. Samlingslokaler är viktiga för att det civila samhället, med sina föreningar, ska kunna fungera såsom det är tänkt i ett demokratiskt samhälle.

  Förslaget behöver göras om i grunden, med mycket lägre exploateringsgrad. Genom att släppa igenom den här typen av exploateringar förröder kommunen det som är attraktivt med Västerhaninge idag.

  Vänliga hälsningar,

  Elisabet Jonsson
  Medlem i Haningegillet

 16. Ragni Länje

  Efter att ha läst en hel del kommentarer inser man att Västerhaninge centrum kommer att förfulas. Varför så höga hus? Kommer man att se kyrkan från tågstationen? Det ska byggas parker sägs det. Vilka vill sitta där? De vackra höga träden ska skövlas sägs det.
  Jag kom med familjen till Västerhaninge 1977 och tycker att detta lilla centrum med sin låga bebyggelse har varit så trevligt att handla i.
  Det måste finnas andra områden att bygga på.
  Var handlar man sin mat i centrum medan bygget fortskrider…det utlovas butiker? Nej nu får man nog se sig om efter annat boende. Sorgligt

  • Björn He

   Varför så viktigt att kunna se Västerhaninge kyrka från pendeltågsstationen?
   Det är viktigare att satsa på nya höghus i Västerhaninge centrum, om nu det behövs mer bostäder och modern bebyggelse i Storstockholm.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 haninge.org

Tema av Anders NorenUpp ↑