Håga 58, del av Nödesta 1:70, senare, Nödesta 1:118

Håga Lada inför rivningen hösten 2021. Benämningen “lada” missvisande då den innehöll gårdens samtliga funktionaliteter ladugård, stall, magasin och en stor loge. Måste väl anses märkligt stor med tanke på omfattningen av lantbruket. I bakgrunden den villa som finns där “mangårdsbyggnaden” fanns. Foto:Bo Gylerud

Fastigheten ägs 1905 av Fredrique Upmark på Hammar, hon äger efter arv hela 1:3, Håga. Hon säljer samma år till Fastighetsbolaget Mercur .

Mercur säljer det direkt vidare till ”ogifta Elin Matilda Rosenvik” som i sin tur säljer till ”fruarna Hulda Sandersson och Hilma Herzog”.
Troligen är detta nån slags bulvanaffärer i bolaget Mercur som på den tiden är aktiva i Västerhaninge, går senare i likvidation.

Johan Fredrik Andersson, ”skräddarn”, köper fastigheten 1908 av ovanstående ”fruar”, den är på 97000 kvm, 1/30 mantal. Fastigheten sträcker sig från dåvarande Örnsberg som låg där den nedlagda byggmarknaden nu finns.

Ekonomiska kartan från 1951, beteckningen 1:118 från senare datum.

Han driver utöver sitt skrädderi ett mindre jordbruk. Oklart av vem och när ladugården/ladan byggs. Han avlider i mitten på 40-talet och hustrun Karolina ärver. Hon säljer 1947 den norra delen 1:104 (Örnsberg) till trgm Elis Gustafsson som kommer från Stav. När Karolina avlider 1955 köps 2/3 av resten av Emanuel Nielsen och 1/3 av Stig Adling.
Dessa styckar av och säljer 1:118 år 1957 till Kjell Jareman, 1961 köper Adling ut Nielsen. (lite oklart), Håga Lada, ladugården, säljs av Jareman till bildirektören Fritz Wellgard. Under senare år har ladan använts som bilverkstad av olika företag och personer.

Gods och Gårdar 1938

Örnsberg, borta sedan länge

Håga 57, Nödesta 1:69, “Kolartorparns”

Gods och Gårdar 1938

Håga 57 såldes av Fredrique Upmark på Hammar år 1910 till Karl Reinhold. Nilsson i Kolartorp,  f 1852, kallades ”Kolartorparn”. Han har troligen aldrig bott på Håga, år 1910 flyttade hans dotter Emmy Agnes Paulina f 1881 hit, då gift sedan 1902 med Johan Petter Andersson, f 1874, tillsammans med barnen Olga, Sven, Märta och senare 1912, Ragnar. Johan Petter står som arrendator och från 1931 också som tvättare. Det fanns två hus på tomten på senare år.

Emmy Agnes Paulina avlider 22/7 1943 genom drunkning och Johan Petter 8/3 1957. År 1961 köper Västerhaninge kommun fastigheten och numera finns bara grundrester kvar.

Läs mera om Johan Petter och hans familj här:
https://www.haninge.org/2018/10/31/johan-petter-och-hans-familj-pa-haga-57-forsta-halften-av-1900-talet/

Slutligen några rader och bilder på Håga Kvarn, senare Håga Såg

Anläggningen låg på fastigheten Nödesta 1:108 där nu XL-Bygg finns, Kvarnbostaden på Nödesta 1:5 där nu en pizzeria finns. Alla dessa hus är borta utom magasinen i nedre delen av 1:5 som bl.a. inhyst en förnicklingsfirma och senare en secondhandbutik. (se kartan ovan)

Västerhaningebon Erland Österberg har gjort denna skiss över sågen på 1930-talet,

Ekonomibyggnaden t.v. är den lada som nu ska rivas och magasinen nertill de byggnader som finns kvar
Här eldas kvarnbyggnaden upp