Vitus

Denna byggnad ger oss ”forskare” huvudbry!  Det är Ålstalund, den stora byggnaden mittemot Tungelsta stationshus, som idag är pizzeria men som var affär under många år.
Enl.  olika muntliga källor fanns byggnaden i byn Fors söder om Västerhaninge fram till början på 1900-talet och skulle alltså flyttats hit av dåvarande ägaren-handlaren Svante Vitus Carlsson, ”Svin-Kalle”. Kallades ”Stenkulla”, man kan fortfarande se rester av fastigheten efter gamla vägen genom Fors by vid gränsen till Berga.

På på baksidan av ett foto på huset i Gillets arkiv har någon skrivit:
Enl. Eva Wanselin, (född Carlsson, dotter till Svante Vitus) har denna byggnad tidigare stått på Fors. Enda skriftliga informationen vi hittat, men är den riktig?
Kanske var bara delar av byggnaden som flyttades? Eller var det en helt annan byggnad på Fors som flyttades?

Någon där ute som vet något?