Bokens framsida

Så här skriver hembygdsforskaren Rune Karlsson, född i Österhaninge, i Glimtar för drygt 10 år sedan. Svaren uteblev så efterlysningen är fortfarande aktuell. 

För några månader sedan fick jag mitt livs största läsupplevelse. Jag hade av en släkting fått låna en roman med titeln ”Ödet står på lur”, för­fattad av Birger Wårdh och utgiven 1956. (Birger Wårdh har givit ut ett tiotal romaner, flertalet av dem recenserade i landets ledande dagstidningar). Det visade sig snart vid läs­ningen att den här romanen är halvdokumentär. Den ger nämligen en mycket tidstrogen och realistisk bild av de svåra levnadsvillkoren för småjordbrukare, pigor, dräng­ar och tvättare i Österhaninge under de första decen­nierna av 1900-talet. Mycket talar också för att romanhand­lingen bygger på rent verkliga händelser.

Min mormor, min morfar, vilka jag aldrig träffat, och min mamma är ett slags huvudpersoner. En biperson i romanen, kallad Kvast-Otto, torde också vara ett porträtt av en känd österhaningeprofil. Ortnamnen är autentiska. Den här romanen har givetvis ett utomordentligt läsvärde för alla medlemmar i Gillet men också andra. Kanske har några redan läst den? Kanske har den stående i bokhyllan? 

Personligen skulle jag mycket gärna vilja få kontakt med alla dem som har den minsta kännedom om den här romanen och kanske också dess författare, (han är född i Huddinge 1896, men bodde tidvis i Österhaninge) och/eller synpunkter på inne­hållet.

Med tacksam hälsning Rune Karlsson Lidingö  mailto: rune.austers@gmail.com

Lite mera fakta kring boken och författaren   Ödet står på lur