100 epideminsjukst

Var detta epidemisjukhuset? Senare kommunalkontor!

Rigmor Wendt, Svensk sjuksköterskeförening, skrev 2004 denna artikel för Glimtar.
Visar problemen under den tid då Spanska sjukan härjade i vårt land.
Beskriver bl.a. sjuksköterskan Jenny Söderbergs bekymmer med sitt arbete.

Läs artikeln här: Sjukvården för hundra  år sedan