Kvarnbro-Fredrik

Kvarnbro-Fredrik

Några lokala spelmän

Äldre tiders folkmusik handlade oftast om självlärda spelmän ur allmogen. I Österhaninge fanns vid förra sekelskiftet två fiolspelmän men anknytning till Lännåker, Anders Gustaf Jansson och hans svärson Fredrik Eriksson, kallad Kvarnbro-Fredrik efter sitt torp på norra sidan av vägen mot Dalarö. En tredje välkänd bygdespelman var torparen Anders Bergström i Grindsvreten vid Kalvsvik, samtida med Anders Gustaf Jansson.

Margareta Runqvist skrev 1997 denna lilla betraktelse om Lännåkersspelmännen som publicerades i Glimtar.

Läs den här:  Spelmännen i Lännåker