Lennart Karlsson träff okt 02, trodde det var Bolinders Affär

Gästgiveriet i Fors, okänt år. Personerna kan vara Svante Vitus Carlsson, Svin-Kalle kallad och hans familj.

Gästgiverierna var viktiga funktioner i det äldre samhället. De reglerades och kontrollerades av myndigheterna.
Här berättas om krögarfamiljen Öhman som drev sin rörelse både i Fors och i Tingshuset.

Läs Keth Anderssons artikel här:  Krögarfamiljen Öhman-