Folk 3

Skolan från Nynäsvägen på lite senare år

Folkhögskolan i Västerhaninge var under nästan hundra år en viktig institution i samhällets utveckling.

Här kan du läsa om hur den kom just hit på 1910-talet och om hur de dåvarande kommunala förtroendemännen visade en förvånansvärd framsynthet i en tid då många stora satsningar gjordes.
Något för oss moderna medborgare att vara tacksamma för!

Läs Lars Grundström artikel här: Folkhögskolan, de första åren….