2693114550_cb9be58886_o

Olle Numan arbetade i många år med att dokumentera byn Fors, Han var född i Stockholm men kom tidigt hit med föräldrarna Ragnar och Sigrid till den s.k. Gästgivargården.

Ollw

Olle Numan 1922-2013

Han hade ärvt faderns konstnärliga färdigheter och gjorde många blyertsteckningar därifrån, här ett exempel med ett motiv från genomfartsvägen upp mot “Herrgården”, Fors 1. I förgrunden en gammal “Caltex-bensinpump”, ovanför mjölkkällaren och en skymt av magasinet. Byggnaderna finns kvar idag. Magasinet är numera ombyggt till bostad.

2763444626_72eb7ec9ac_o

Bild från den aktuella platsen från 1960-talet.