11918939_10153032272311120_2712273396117241492_n

Ny fasad på vattentornen

Ett av tornen är nu klart, vackert, eller?
Texten nedan från kommunens hemsida, foto Ulf Nilsson.

Handens Vattentorn renoveras till vackra landmärken

Nu är underhållsarbetena på vattentornen i full gång. Taket på det norra tornet är färdigrenoverat och montage av den nya fasadbeklädnaden, bestående av rektanglar med  blank respektive matt yta är nästan klart. Nästa etapp är södra tornet som ska renoveras med nytt påbyggt yttertak, rostskyddsmålning och ny fasadbeklädnad. Arbetena skulle vara avslutade i maj 2015  men kommer att förlängas på grund av mer omfattande rostskyddsmålning samt takarbeten än planerat, ny sluttid är juni-juli. Entreprenören som utför arbetena heter LW AB. Det finns ingen risk för påverkan av vattenkvaliteten i tornen.

Det ena tornet kommer att ha fler spegelblanka ytor upptill medan det andra är blankare nedtill, vilket ger olika karaktärer på tornen.

De reflekterande ytorna kommer att återspegla sin omgivning och skifta utseende med dygnets och årstidernas växlingar. Tornen kommer även att belysas nerifrån med LED-armaturer under dygnets mörka tid.

Den totala budgeten uppgår till 13 mkr varav 10 mkr står VA-kollektivet för (de som betalar avgifter för kommunalt vatten och avlopp) och 3 mkr står skattekollektivet för genom stadsbyggnadsnämnden.