rått

Torpet Råttfällan vid Dalarövägen/Albyvägen

Gillets Mauritz Henriksson lägger sin hembygdsforskning med förkärlek på Gålös gårdar och innevånare. Här har han dock tagit sig längre in på fastlandet och berättar om Berga Båtsmanstorp No 6 eller oftast Råttfällan. Torpet finns i husförhörslängderna mellan 1746 till 1895, siste båtsmannen hette Dahlberg.
Torpet tillhörde Sanda rote och låg under Kalvsvik, Lundby, Berga och Oppbeteby.

Var sedan arbetarbostad under många år och är nu permanentbostad för Folke Svanäng, fd arrendator på Åva Gård. På tomten finns dessutom torpets ladugård.
Bostadshuset är naturligtvis moderniserat i omgångar men mycket av det gamla är bevarat och torpet ligger som en pärla i skogskanten, väl synligt från Dalarövägen.

Läs mera om Råttfällan här: Historien om Råttfällan

Läs Harry Runqvists artikel om båtsmanstorpen

Nedan författaren Mauritz Henriksson i full forskarmundering!

5667926415_93e86784bd_o