Namnstriden i slutet på 40-talet

Namnfr

Denna teckning var införd i Svenska Dagbladet i mars 1950

Dåvarande Telegrafverket beslöt i samband med en viss automatisering av telefonnätet att “dubbelstava n-ljudet” i  våra respektive kommunnamn.
Detta utlöste aktiviteter på lokal nivå, två läger bildades, för och emot beslutet. Att döma av knapphändig information var tydligen “enkelstavarna” i majoritet och Haninge Hembygdsgille tog en tydlig ståndpunkt för dessa och agerade kraftigt. Bl.a. med ett protestbrev till Telegrafstyrelsen och insändare i dagstidningarna som undertecknades av de båda församlingsprästerna och “vår” riksdagsman.

I början klingade protesterna ohörda men till sist tillskrevs kommunerna i frågan och Gillet blev remissinstans. Tillsammans med andra lyckades man tydligen övertyga den statliga myndigheten att man för framtiden skulle använda enkelstavningen. I en skrivelse den 8 augusti 1950 meddelade man att man “tagit hänsyn till den lokala opinionen”.

Läs mer i en artikel ur Glimtar från 1984:  Namnstriden